Thích Phước Đạt
Cảm hứng nhân văn - Thế sự và cảm hứng quê hương đất nước - Quê hương thiền tông trong tác phẩm Hán Nôm của thiền phái Trúc lâm đời Trần (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 3-19)
Nguyễn Đức Nhuệ
Cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Việt Nam Lưu Đình Chất và sứ thần Triều Tiên Lý Đẩu Phong đầu thế kỷ XVII (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 20-23)
Phan Văn Các
Phẩm chất văn học của các bài bi ký đề danh Tiến sĩ ở Văn miếu - Quốc tử giám Thăng Long (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 24-30)
Nguyễn Đình Phức
Luận thi thi, một hình thức phê bình trong văn học Việt Nam cần được chú ý khai thác (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 31-43)
Bùi Duy Dương
Thành ngữ gốc Hán trong ba kiệt tác thơ Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 44-53)
Hoàng Hựu
Đôi nét liên quan đến tôn giáo của dân tộc Tày - Nùng, vai trò của thầy trò Tào trong ma chay, cúng bái (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 54-57)
Nguyễn Văn Nguyên
Những thác bản văn khắc nước ngoài tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 58-67)
Võ Thị Ngọc Hoa
Vài nhận xét về phiên âm và dịch thơ của một số tác phẩm chữ Hán trong chương trình Ngữ văn 7 từ góc độ văn bản (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 68-75)
Phạm Minh Đức
Văn bia Báo Ân phường bi ký ở sinh từ Quận công Phạm Huy Đĩnh do Bảng nhãn Lê Quý Đôn soạn (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr.76-83)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: