Nguyễn Minh Tường
Cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Đại Việt Lê Quý Đôn và sứ thần Hàn Quốc Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung tại Bắc Kinh năm 1760 (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 3 - 17)
Nguyễn Tô Lan
Sơ khảo văn bản tuồng cổ hiện còn (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 18 - 28)
Nguyễn Thị Dương
Giới thiệu khái quát về mảng thư tịch y dược Hán Nôm Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 29 - 40)
Nguyễn Thị Thanh Chung
Sự nghiệp trước tác thi ca của Nguyễn Văn Siêu (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 41 - 47)
Nguyễn Minh Tuân
Các yếu tố đạo giáo trong một số truyện thơ Nôm Tày - Nùng (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 48 - 51)
Nguyễn Ngọc Long
Chuyển dịch đại từ nhân xưng ngôi thứ hai Hán Việt (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 52 - 58)
Thế Anh
Thử tìm hiểu ai là tác giả bài văn tế một công chúa (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 59 - 60)
Nguyễn Quang Khải
Tìm cách đọc một bài thơ lạ (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 61 - 63)
Vũ Duy Mền
Tấm bia ký lăng mộ ở Đa Căng, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 64 - 67)
Vương Dư Quang - Uông Đào - Trần Ấu
Tổng thuật một trăm năm nghiên cứu lý luận văn hiến học Trung Quốc (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 68 - 83)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: