Trịnh Khắc Mạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Lời giới thiệu
Phùng Thị Mai Anh
1. Về tấm bia cổ ở chùa Diên Quang (TBHN 2008)
Phạm Thị Lan Anh - Văn Quý
2. Ngọc phả Trần triều Tiết chế Quốc lão hiển tướng đại vương (TBHN 2008)
Thế Anh
3. Về bản dịch Chinh phụ ngâm của Nguyễn Khản (TBHN 2008)
Phạm Văn Ánh
4. Thể lọai từ ở Trung Quốc: nguồn gốc và sự vận động của nó xét về phương diện sáng tác (TBHN 2008)
Nguyễn Gia Bảo
5. Di sản văn hóa phi vật thể ở vùng ATK - Định Hóa (Thái Nguyên) (TBHN 2008)
Nguyễn Khắc Bảo
6. Đạm Tiên khen thơ Thúy Kiều “nức nở” hay “thắc thẻm” (TBHN 2008)
Phan Văn Các
7. Những cống hiến đáng quý của Tiễn sĩ Nho học Võ Khắc Triển cho văn học nước nhà (TBHN 2008)
Hoàng Hồng Cẩm
8. Về hai bài thơ Nôm mang phong cách hát ca trù (TBHN 2008)
Lê Quang Chắn
9. Những tư liệu Hán Nôm ở đền Tam Trung về 3 vị trung thần tuẫn tiết triều Nguyễn (TBHN 2008)
Lý Xuân Chung
10. Tú Xương (Việt Nam) và Kim Sat Kat (Hàn Quốc): sự gặp gỡ trong thi ca (TBHN 2008)
Nguyễn Xuân Diện
11. Di sản Hán Nôm làng Đông Ngạc (TBHN 2008)
Phạm Đức Duật
12. Mấy nét thơ qua Mạn hứng thi tập của Phương đình Nguyễn Văn Siêu (TBHN 2008)
Đoàn Ánh Dương
13. Cảm hứng quan phương và vị thế của nho sĩ qua (và trong) văn phú thời Lý - Trần (TBHN 2008)
Nguyễn Thị Dương
14. Về hai đơn thuốc Nam viết bằng chữ Nôm (TBHN 2008)
Nguyễn Hồng Dương
15. Mối quan hệ giữa Nho giáo và Công giáo ở Việt Nam (TBHN 2008)
Trần Trọng Dương
16. Nguyễn Miên Kiền và bài “tụng thị học” (TBHN 2008)
Mai Ngọc Đa
17. Sắc phong Triều Nguyễn và đối tượng được phong sắc tỉnh Khánh Hòa (TBHN 2008)
Trần Anh Đào
18. Từ một cuốn sách nghi lễ đạo giáo lưu truyền trong dân gian (TBHN 2008)
Biện Minh Điền
19. Mối quan hệ hai chiều Hán - Việt, Việt - Hán trong sáng tạo ngôn ngữ thơ của Nguyễn Khuyến (TBHN 2008)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: