Hà Thành Hiên - Hách Đình Đình
Ảnh hưởng của Nho gia đối với Hoàng Việt luật lệ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.3-17)
Nguyễn Đình Hòa
Ngữ âm tiếng Việt và những vay mượn tự hình chữ Hán qua cuốn Tam thiên tự 18 (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.18-24)
Kỳ Quảng Mưu
Đặc điểm văn hóa phản ánh trong cấu trúc họ tên của người Việt (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.25-31)
Nguyễn Thị Oanh
Kiểu truyện "Đánh lui thần sấm" trong truyện cổ dân gian Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.32-49)
Nguyễn Minh Tường
Phạm Đình Trọng và bài Tượng đầu đoán tụng ký (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.50-59)
Phạm Văn Thắm
Giới thiệu văn bản An Nam tức sự (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.60-64)
Trần Thị Giáng Hoa
Tìm hiểu thêm về thân thế và sáng tác của Hoàng giáp Trần Văn Trứ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.65-69)
Dương Tuấn Anh
Tư liệu về một người Việt trở thành "Hoàng Đường chi nghĩa sĩ" (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.70-74)
Nguyễn Duy Hợp - Nguyễn Xuân Sáu
Hai bài thơ mới tìm thấy của Nguyễn Bá Lân (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.75-78)
Nguyễn Văn Hải
Bốn văn bia thời Trần còn lại tại Thanh Hóa (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.79-82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: