Tào Chi - Tư Mã Triều Quân
Tổng thuật những nghiên cứu trong thế kỷ XX về văn bản học (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.3-27)
Nguyễn Tô Lan
Về một số tác gia tác phẩm Hán văn Việt Nam qua Cổ học viện thư tịch thủ sách A.2601/ 1-11 (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.28-42)
Trần Trọng Dương
Tình hình cấu trúc chữ Nôm qua Khóa hư lục giải nghĩa và Khóa hư lục giải âm (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.43-57)
Hoàng Hựu
Về bức Phong Slư (thư tình) viết trên nền vải của người Tày (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.58-61)
Nguyễn Quảng Tuân
Trả lời ông Đào Thái Tôn: "Sầu đông" trong câu "Sầu đông càng khắc càng đầy" không phải là "Cây xoan" (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.62-65)
Duy Phi
Ngô Thì Sĩ và bài thơ Vịnh Tiên Sơn tự (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.66-68)
Chương Thâu
Về tấm bia kỷ niệm Thiển Vũ Tá Hỷ Thái lang (SAKITOROASABA) của Phan Bội Châu ở Nhật Bản năm 1918 (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.69-72)
Nguyễn Tá Nhí
Bài Phú mộc đạc của Tú tài Nguyễn Địch (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.3-73-77)
Phạm Minh Đức
Về tấm bia Từ vũ bi ký ở sinh từ Quận công Phạm Huy Đĩnh tại làng Cao Mỗ huyện Đông Hưng (Thái Bình) (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.78-82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: