Bùi Duy Tân
Nguyễn Tông Quai (1693-1767) đường đi sứ - Đường thơ (Người khai sáng dòng ca Nôm sứ trình) (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 3-10)
Nguyễn Minh Tường
Đền thờ Dương Quý Phi nhà Tống tại Phố Hiến và bài thơ đề vịnh của Chu Mạnh Trinh (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 11-15)
Nguyễn Văn Hiệu
Vấn đề Quốc ngữ hóa hệ thống phụ âm đầu trong các địa danh ở Việt Nam có nguồn gốc từ tiếng Hán quan thoại vùng Tây nam Trung Quốc (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 16-22)
Việt Anh
Ngụy Khắc Đản với cách phiên âm từ và ngữ tiếng Pháp bằng chữ Nôm và chữ Hán (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 23-33)
Phạm Thị Ngọc Hoa
Nghệ thuật sử dụng điển trong Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 34-43)
Phạm Hoàng Giang
Bước đầu tìm hiểu về thể thức hoán dụ trong truyện thơ Nôm Tày - Nùng (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 44-47)
Nguyễn Thị Bích Hải
Truyền thống “hiếu kỳ” trong tiểu thuyết Trung Quốc ..... (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 48-52)
Vương Kiệt - Trương Hữu Nghị (Trung Quốc) - Vũ Huy Vĩ dịch
Quá trình phát triển của Tân Nho học hiện đại và tính phiến diện của nó (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 53-55)
Thế Anh
Nhân đọc cuốn Thơ Lý Bạch do Ngô Văn Phú biên dịch (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 56-59)
Vĩnh Cao - Phan Thanh Hải
Về vườn Cơ Hạ và những tấm bia đá mới phát hiện (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 60-66)
Hồng Phi - Hương Nao
Bài thơ đề núi Chiếu Bạch chép trong các sách là của Lê Thánh Tông hay của Lê Tương Dực (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 67-70)
Trương Đào (Trung Quốc) - Nguyễn Tuấn Cường dịch
Lược thuật những nghiên cứu trong nửa đầu thế kỷ XX về kinh điển Nho gia (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 71-81)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: