Thứ năm, 21/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 1995
Trần Kim Anh
1. Cuộc đời Phạm Đình Hổ và đôi điều về tác phẩm của ông (TBHNH1995)
Huỳnh Công Bá
2. Qua thực tế điền dã, bước đầu giới thiệu một số loại tư liệu Hán - Nôm hiện còn ở làng xã Quảng Nam - Đà Nẵng (TBHNH1995)
Phan Văn Các
3. Về tấm bia tại đền thờ Trần Đăng Dinh ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (TBHNH1995)
Hoàng Hồng Cẩm
4. "Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú", một tác phẩm văn xuôi Nôm thế kỷ XVII (TBHNH1995)
Nguyễn Xuân Diện
5. Bài ký Hán văn về cuộc leo núi Ba Vì năm 1902 của những sĩ quan Pháp (TBHNH1995)
Phạm Đức Duật
6. Về tài tên sách Hán Nôm của soạn giả người Thái Bình (TBHNH1995)
Bùi Xuân Đính
7. Tài liệu Hán Nôm và tài liệu dân tộc học (TBHNH1995)
8. Nguyễn Tiến Đoàn
Điểm qua tình hình thư tịch Hán Nôm ở Kiến Xương (TBHNH1995)
Lâm Giang
9. Văn bia huyện Yên Phong: sơ bộ đánh giá (TBHNH1995)
Mai Xuân Hải
10. Sáu xã phía nam huyện Nam Thanh, Hải Hưng: Bước đầu đợt một sưu tầm di sản Hán Nôm (TBHNH1995)
Đỗ Thị Hảo
11. Đôi điều về những tư liệu Hán Nôm còn rải rác trong dân gian (TBHNH1995)
Nguyễn Quang Hồng
12. Vấn đề đưa chữ Nôm vào kho chữ vuông chung của khu vực (TBHNH1995)
Nguyễn Quang Khải
13. Địa bạ thôn Bình Cầu, một tư liệu quý để tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất đầu thời... (TBHNH1995)
Phạm Văn Khoái
14. Một vài vấn đề về sách giáo khoa dạy chữ Hán trong kho sách Hán - Nôm (TBHNH1995)
Trần Văn Lạng
15. Công tác bảo tồn di sản Hán Nôm ở Hà Bắc (TBHNH1995)
Hoàng Lê
16. Đúng mà không đúng (bàn góp với ông Lê Xuân Quang) (TBHNH1995)
Ngô Thế Long
17. Tin học Hán Nôm - Một số thành tựu và triển vọng (TBHNH1995)
Cung Văn Lược
18. Vài đặc điểm của THEN nhìn từ góc độc văn bản Nôm Tày - Nùng (TBHNH1995)
Trịnh Khắc Mạnh
19. Một số kết quả về công tác sưu tầm di sản Hán Nôm trong 2 năm qua (1994-1995) (TBHNH1995)
Dương Thái Minh
20. Ký hiệu sách Hán Nôm trong lịch sử (TBHNH1995)
Đinh Văn Minh
21. Phạm Công Trứ với tấm bia đá thời Lý ở hương Cổ Liêu (TBHNH1995)
Nguyễn Hữu Mùi
22. Về kho gia thư thần tích của Nguyễn Hiền ở xã Bằng Đắng, huyện Bạch Hạc (TBHNH1995)
Nguyễn Nam
23.Mấy điều nghi vấn về "Hoa quốc kỳ duyên" (TBHNH1995)
Nguyễn Thúy Nga
25. Thông tin về các nhà khoa bảng đời Lý - Trần - Hồ trong thư tịch, bi ký Hán Nôm (TBHNH1995)
Vũ Đình Ngạn
26. Muốn hiểu tinh hoa của tổ tiên, giữ gìn bản sắc dân tộc cần sưu tầm và bảo vệ di sản văn hóa, di sản Hán Nôm (TBHNH1995)
Trần Nghĩa
27. Di sản Hán Nôm và vấn đề nghiên cứu truyền thống (TBHNH1995)
Hoàng Thị Ngọ
28. Vài nét xung quanh hiện tượng ghi âm bằng hai mã chữ trong bản giải âm "Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh" (TBHNH1995)
Nguyễn Ngọc Nhuận
29. Nghiêm Bá Đĩnh và bài Kim thanh ngọc chấn phú (TBHNH1995)
Nguyễn Cầm Phong
30. Hệ thống văn bia Văn miếu Bắc Ninh (TBHNH1995)
Nguyễn Thị Phượng
31. Công tác bảo quản tư liệu Hán Nôm và những vấn đề cần đặt ra (TBHNH1995)
32. Lê Văn Quán
Một vài suy nghĩ về Bác Hồ với Hán học (TBHNH1995)
Nguyễn Thị Hoàng Quý
33. Một phát hiện về quả chuông "Phụng Thái Thanh từ" (TBHNH1995)
Trần Lê Sáng
34. Về tấm bia thần đạo ở lăng Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (TBHNH1995)
Nguyễn Hữu Sơn
35. Từ Nguyễn Huy Lượng và "Cung oán thi" tiến tới một bộ "Toàn tập Nguyễn Huy Lượng" (TBHNH1995)
Nguyễn Đình Thảng - Nguyễn Tuấn Thịnh
36. Bài văn sách thi Đình của Trạng nguyên Đào Sư Tích (TBHNH1995)
Phạm Văn Thắm
37. Tư liệu Hán Nôm ở huyện Kim Bảng tỉnh Nam Hà (TBHNH1995)
Nguyễn Tuấn Thịnh
38. Mấy nét về văn bản Gia huấn (TBHNH1995)
Ngô Đức Thọ
39.Nhân tập thơ của Trịnh Căn, bước đầu tìm hiểu quy tắc thơ Hàn luật (TBHNH1995)
Phạm Thị Thoa
40. Về hai quả chuông niên hiệu Chính Hòa mới phát hiện (TBHNH1995)
Nguyễn Huy Thức
42. Thực trạng tư liệu Hán Nôm ở một xã vùng trung du đất Kinh Bắc (TBHNH1995)
Nguyễn Thị Trang
43. Phông sách tuồng Nôm trong kho sách Hán Nôm (TBHNH1995)
Chu Quang Trứ
44. Lý giải các nguồn thư tịch Hán Nôm để tìm hiểu nguồn gốc nhà Lý (TBHNH1995)
Đào Thái Tôn
45.Tập thơ văn Lê Duy Đản sưu tầm tại huyện Yên Phong - Hà Bắc (TBHNH1995)
Nguyễn Doãn Tuân
46. Những tư liệu Hán Nôm đặc sắc còn giữ được ở khu di tích lịch sử Cổ Loa (TBHNH1995)
Nguyễn Công Việt
47. Vài nét về ấn tín tư nhân trong thương mại thời Nguyễn ở Hội An - Đà Nẵng (TBHNH1995)
Thùy Vinh
48.Vể các ông Nghè soạn văn bia Kinh Bắc thời Lê (TBHNH1995)
Nguyễn Khắc Xương
49.Thư tịch ngọc phả, thần tích và vấn đề lịch sử thời Hùng Vương (TBHNH1995)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: