Trần Kim Anh
1. Cuộc đời Phạm Đình Hổ và đôi điều về tác phẩm của ông (TBHNH1995)
Huỳnh Công Bá
2. Qua thực tế điền dã, bước đầu giới thiệu một số loại tư liệu Hán - Nôm hiện còn ở làng xã Quảng Nam - Đà Nẵng (TBHNH1995)
Phan Văn Các
3. Về tấm bia tại đền thờ Trần Đăng Dinh ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (TBHNH1995)
Hoàng Hồng Cẩm
4. "Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú", một tác phẩm văn xuôi Nôm thế kỷ XVII (TBHNH1995)
Nguyễn Xuân Diện
5. Bài ký Hán văn về cuộc leo núi Ba Vì năm 1902 của những sĩ quan Pháp (TBHNH1995)
Phạm Đức Duật
6. Về tài tên sách Hán Nôm của soạn giả người Thái Bình (TBHNH1995)
Bùi Xuân Đính
7. Tài liệu Hán Nôm và tài liệu dân tộc học (TBHNH1995)
8. Nguyễn Tiến Đoàn
Điểm qua tình hình thư tịch Hán Nôm ở Kiến Xương (TBHNH1995)
Lâm Giang
9. Văn bia huyện Yên Phong: sơ bộ đánh giá (TBHNH1995)
Mai Xuân Hải
10. Sáu xã phía nam huyện Nam Thanh, Hải Hưng: Bước đầu đợt một sưu tầm di sản Hán Nôm (TBHNH1995)
Đỗ Thị Hảo
11. Đôi điều về những tư liệu Hán Nôm còn rải rác trong dân gian (TBHNH1995)
Nguyễn Quang Hồng
12. Vấn đề đưa chữ Nôm vào kho chữ vuông chung của khu vực (TBHNH1995)
Nguyễn Quang Khải
13. Địa bạ thôn Bình Cầu, một tư liệu quý để tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất đầu thời... (TBHNH1995)
Phạm Văn Khoái
14. Một vài vấn đề về sách giáo khoa dạy chữ Hán trong kho sách Hán - Nôm (TBHNH1995)
Trần Văn Lạng
15. Công tác bảo tồn di sản Hán Nôm ở Hà Bắc (TBHNH1995)
Hoàng Lê
16. Đúng mà không đúng (bàn góp với ông Lê Xuân Quang) (TBHNH1995)
Ngô Thế Long
17. Tin học Hán Nôm - Một số thành tựu và triển vọng (TBHNH1995)
Cung Văn Lược
18. Vài đặc điểm của THEN nhìn từ góc độc văn bản Nôm Tày - Nùng (TBHNH1995)
Trịnh Khắc Mạnh
19. Một số kết quả về công tác sưu tầm di sản Hán Nôm trong 2 năm qua (1994-1995) (TBHNH1995)
Dương Thái Minh
20. Ký hiệu sách Hán Nôm trong lịch sử (TBHNH1995)
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: