Nguyễn Thúy Nga
25. Thông tin về các nhà khoa bảng đời Lý - Trần - Hồ trong thư tịch, bi ký Hán Nôm (TBHNH1995)
Nguyễn Thúy Nga
28. Về nguồn tài liệu Đăng khoa lục võ cử (TBHNH1996)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: