Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Hội thảo khoa học >> Một số hình ảnh tại Hội thảo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO

 

 

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu chụp ảnh chung

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trao đổi trong giờ nghỉ

Ảnh minh họa

GS. Đỗ Hoài Nam khai mạc Hội nghị

Ảnh minh họa

PGS. Trịnh Khắc Mạnh báo cáo dẫn luận

Ảnh minh họa

Lắng nghe các báo cáo tham luận


 Ảnh minh họa

 Cán sự Hợp tác Quốc tế Viện Hán Nôm giới thiệu

 Ảnh minh họa

 Báo cáo tại các Tiểu ban

 Ảnh minh họa

 Các nhà khoa học trao đổi bên ngoài Hội thảo

 Ảnh minh họa

 Lắng nghe báo cáo tham luận


 Ảnh minh họa

 Các vị đại biểu thưởng thức Ca trù tại 
Văn miếu - Quốc tử giám Hà Nội

 Ảnh minh họa
Tặng hoa các nghệ sĩ


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: