Trịnh Khắc Mạnh
1. Diễn văn khai mạc Hội nghị (TBHNH 2006)
Trần Thị Kim Anh
2. Vũ Thị liệt nữ thần lục - Tình hình văn bản và tác phẩm (TBHNH 2006)
Phùng Thị Mai Anh
3. Giá trị của minh văn khắc trên bia đá Bắc Giang thế kỷ XVIII - XIX (TBHNH 2006)
Thế Anh
4. Lại thêm một tư liệu về người dịch bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị
Cao Việt Anh
5. Hiện tượng phiên âm tiếng Pháp bằng chữ Nôm và chữ Hán trong tư liệu bang giao từ nửa cuối thế kỷ XIX tới đầu thế kỷ XX (TBHNH 2006)
Phạm Văn Ánh
6. Về bài từ điệu Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư (TBHNH 2006)
Nguyễn Khắc Bảo
7. Phiên âm lại mấy chữ Nôm trong Truyện Kiều (TBHNH 2006)
Phan Văn Các
8. Bài văn sách đình đối của Thám hoa Mai Anh Tuấn (TBHNH 2006)
Phạm Thị Hà Châu
9. Giới thiệu bài Tứ thời độc thư lạc thú diễn ca của Đoàn Bá Trinh
Nguyễn Xuân Diện
10. Những bản dịch thơ Đường của Tú Xương (TBHNH 2006)
Phạm Đức Duật
11. Những bài vè qua sách chữ Nôm
Nguyễn Hồng Dương - Trần Anh Đào
12. Bổn dạy chầu dâng - Một cuốn sách cần thiết cho việc nghiên cứu về giáo lý công giáo ở Việt Nam
Nguyễn Thị Dương
13. Bàn thêm đôi điều về tác gia Hán Nôm Nguyễn Địch
Trần Trọng Dương
14. Bài thơ Cung họa Ngự chế Thuận An bát thập vận thi nguyên vận của Trấn Biên Quận công Miên Thanh
Nguyễn Xuân Điềm - Nguyễn Xuân Sơn
15. Mới tìm được 51 bài thơ chữ Nôm vịnh 47 nhân vật trong Truyện Kiều bằng chính các chữ lấy từ truyện thơ ấy
Bùi Xuân Đính
16. Văn chỉ làng Liên Bạt Trù và truyền thống hiếu học, khoa bảng làng Bặt
Phạm Hoàng Giang
17. Bước đầu tìm hiểu về thơ Nôm thất ngôn bát cú của người Tày
Lâm Giang
18. Bài minh trên đài nghiên trước đền Ngọc Sơn
Nguyễn Hà
19. La Hán và những bài thơ vịnh chân dung La Hán tại chùa Thiên Vương, Đà Lạt.
Nguyễn Quang Hà
20. Nhân vật Trần Lựu và những đóng góp về mặt quân sự trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (TK XV).
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: