Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 1996
Phan Văn Các
1. Lời khai mạc (TBHNH 1996)
Trần Kim Anh
2. Đường An Loan Phạm gia thế phả một cuốn phả quí (TBHNH 1996)
Vũ Thị Lan Anh
3. Tấm bia quý ở nhà thờ Thượng thư Tể tướng Nguyễn Công Thái (TBHNH 1996)
Huỳnh Công Bá
4. Một dạng truyền bản "Lam Sơn thực lục" mới tìm được ở Quảng Nam - Đà Nẵng (TBHNH 1996)
Phác Can
5. Chữ tục thể (TBHNH 1996)
Hoàng Hồng Cẩm
6. Truyện nàng Túy Tiêu - bản dịch Nôm của Nguyễn Thế Nghi (TBHNH 1996)
Lý Xuân Chung
7. Bước đầu tìm hiểu quan hệ bang giao Việt - Hàn trong lịch sử qua các thư tịch Hán văn (TBHNH1996)
Nguyễn Xuân Diện
8. Lý giải những thông tin về “TỨ BẤT TỬ” trong một số tư liệu Hán Nôm (TBHNH1996)
Phạm Đức Duật
9. Hướng tìm hiểu lịch sử chèo qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH 1996)
Bùi Xuân Đính
10. Làng La Cả - bề dày văn hóa qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH1996)
Nguyễn Tiến Đoàn
11. Giới thiệu một số tài liệu về "Truyện Kiều" ở Thái Bình (TBHNH1996)
Lâm Giang
12. Sách nhãn khoa trong kho thư tịch y dược cổ truyền (TBHNH1996)
Mai Xuân Hải
13. Gia phả - nguồn cảm xúc dạt dào về đạo lý uống nước nhớ nguồn (TBHNH 1996)
Đỗ thị Hảo
14. Danh thắng Tử Trằm đang kêu cứu (TBHNH 1996)
Nguyễn Quang Hồng
15. Hiện tượng đồng hình giữa chữ Nôm Việt và chữ vuông Choang (TBHNH 1996)
Phạm Đức Huân
16. Bia chợ Bến (Bàn Khê) Hòa Bình (TBHNH 1996)
Lê Thành Lân
17. Về văn bản cuốn Khâm định vạn niên thư (TBHNH 1996)
Hoàng Văn Lâu
18. Về mộ chí Thái phó Lưu Khánh Đàm (TBHNH 1996)
Hoàng Lê
19. Câu đối thờ gia tiên - bức thông điệp của dòng họ (TBHNH 1996)
Lê Thị Liên
20. Mấy nhận xét về bia ký Lí - Trần (TBHNH 1996)
Cung Khắc Lược
21.Vài đặc điểm của tục ngữ dân tộc Tày qua văn bản Nôm (TBHNH 1996)
Trịnh Khắc Mạnh
22. Công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm bậc Sau đại học trong những năm qua (TBHNH 1996)
Dương Thái Minh
23. Về tên đất nơi thờ bà Chúa Kho (TBHNH 1996)
Đinh Văn Minh
24.Tư liệu Hán Nôm tại nhà thờ Phạm Công Trứ ở Liêu Xuyên (TBHNH1996)
Nguyễn Hữu Mùi
25. "Trăn tân từ tích" không phải là bia đời Lí (TBHNH 1996)
Nguyễn Đăng Na
26. Bí ẩn của đoạn kết truyện Vô - Ngô - Thông và việc giải mã bí ẩn đó (TBHNH 1996)
Đặng Công Nga
27. Những tư liệu xung quanh bài văn bia vách đá hang Luồn (TBHNH1996)
Nguyễn Thúy Nga
28. Về nguồn tài liệu Đăng khoa lục võ cử (TBHNH1996)
Lê Viết Nga
29. Giá trị lịch sử của tấm bia đá bốn mặt ở địa phương có truyền thống khoa bảng (TBHNH 1996)
Nguyễn Thị Nguyệt
30. Văn giáng bút của Trạng Trình ở đền thờ các vua Trần tại xã Tức Mạc (TBHNH 1996)
Nguyễn Ngọc Nhuận
31. Nguyễn Hành và Tập quan Đông Hải (TBHNH 1996)
Nguyễn Thị Phượng - Bùi Hoàng Anh
32. Giới thiệu bia chuông khánh sưu tầm tại tỉnh Hà Bắc từ năm 1992 đến 1995 (TBHNH 1996)
Lê Văn Quán
33. Bước đầu tìm hiểu Bác Hồ với học thuyết của Nho gia (TBHNH 1996)
Nguyễn Thị Hoàng Quý
34. Có một Văn miếu Vĩnh Yên (TBHNH 1996)
Trần Lê Sáng
35. Nhu cầu đào tạo và yêu cầu cấp thiết về một bộ giáo trình cao học Hán Nôm (TBHNH 1996)
Nguyễn Kim Sơn
36. Những nhân tố làm khởi phát khuynh hướng khảo chứng học thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX (TBHNH 1996)
Lưu Đình Tăng
37. Bia chùa Hồng Phúc (TBHNH 1996)
Nguyễn Thị Thảo
38. Bốn bài thơ Nôm thời Lê (TBHNH1996)
Phạm Văn Thắm
39.Bàn về từ "Phân số" trong bản dịch "Hoa quốc kỳ duyên" (TBHNH 1996)
Ngô Đức Thọ
40. Chữ Nam viết kiêng húy và vấn niên đại của chuông Vân Bản (TBHNH 1996)
Phạm Thị Thoa
41. Về bài văn sách của Trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu (TBHNH 1996)
Chu Trọng Thu - Đinh Khắc Thuân
42. Ngôi đình thời Mạc qua tư liệu văn bia (TBHNH 1996)
Nguyễn Đức Tiến
43. Từ một bài văn bia cầu đá, nghĩ về mảng văn bia Thái Bình (TBHNH1996)
Đào Thái Tôn
44. Tìm nghĩa chữ "nương long" trong "Thiên Nam minh giám" (TBHNH 1996)
Nguyễn Thị Trang
45. Trướng văn của Thân hào huyện Từ Liêm mừng tân Tiến sĩ Nghiêm Xuân Quảng (TBHNH 1996)
Hoàng Tranh
46. Cần tiếp tục sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở xứ Lạng (TBHNH1996)
Nguyễn Hữu Tâm
47. Bia chùa Tam Bảo (TBHNH 1996)
Chu Quang Trứ
48. Bia đá - chuông đồng với lịch sử - văn hóa dân tộc (TBHNH 1996)
Nguyễn Kiên Trường
49. Thử lí giải nguyên nhân sự biến đổi và cách đọc Hán Việt qua vài cứ liệu địa danh hành chính ở Hải Phòng (TBHNH 1996)
Vũ Băng Tú
50. Về một bài văn bia của Tiến sĩ Vũ Tông Phan mới được phát hiện (TBHNH1996)
Nguyễn Hữu Tưởng
51. Về văn bản "Đại Nam kỳ lục" mới phát hiện (TBHNH 1996)
52. Thổ Tang, một vùng quê văn hóa (TBHNH1996)
Nguyễn Công Việt
53.Chứng tích về ấn triện thời Nguyễn tại cố đô Huế (TBHNH 1996)
Phạm Thị Vinh
54. Về một số bia tượng hậu thế kỷ XVII-XVIII (TBHNH1996)
Nguyễn Khắc Xương
55. Gia phả, nguồn tư liệu quý trong công cuộc tìm hiểu danh nhân văn hóa (TBHNH 1996)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: