Phan Văn Các
1. Lời khai mạc (TBHNH 1996)
Trần Kim Anh
2. Đường An Loan Phạm gia thế phả một cuốn phả quí (TBHNH 1996)
Vũ Thị Lan Anh
3. Tấm bia quý ở nhà thờ Thượng thư Tể tướng Nguyễn Công Thái (TBHNH 1996)
Huỳnh Công Bá
4. Một dạng truyền bản "Lam Sơn thực lục" mới tìm được ở Quảng Nam - Đà Nẵng (TBHNH 1996)
Phác Can
5. Chữ tục thể (TBHNH 1996)
Hoàng Hồng Cẩm
6. Truyện nàng Túy Tiêu - bản dịch Nôm của Nguyễn Thế Nghi (TBHNH 1996)
Lý Xuân Chung
7. Bước đầu tìm hiểu quan hệ bang giao Việt - Hàn trong lịch sử qua các thư tịch Hán văn (TBHNH1996)
Nguyễn Xuân Diện
8. Lý giải những thông tin về “TỨ BẤT TỬ” trong một số tư liệu Hán Nôm (TBHNH1996)
Phạm Đức Duật
9. Hướng tìm hiểu lịch sử chèo qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH 1996)
Bùi Xuân Đính
10. Làng La Cả - bề dày văn hóa qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH1996)
Nguyễn Tiến Đoàn
11. Giới thiệu một số tài liệu về "Truyện Kiều" ở Thái Bình (TBHNH1996)
Lâm Giang
12. Sách nhãn khoa trong kho thư tịch y dược cổ truyền (TBHNH1996)
Mai Xuân Hải
13. Gia phả - nguồn cảm xúc dạt dào về đạo lý uống nước nhớ nguồn (TBHNH 1996)
Đỗ thị Hảo
14. Danh thắng Tử Trằm đang kêu cứu (TBHNH 1996)
Nguyễn Quang Hồng
15. Hiện tượng đồng hình giữa chữ Nôm Việt và chữ vuông Choang (TBHNH 1996)
Phạm Đức Huân
16. Bia chợ Bến (Bàn Khê) Hòa Bình (TBHNH 1996)
Lê Thành Lân
17. Về văn bản cuốn Khâm định vạn niên thư (TBHNH 1996)
Hoàng Văn Lâu
18. Về mộ chí Thái phó Lưu Khánh Đàm (TBHNH 1996)
Hoàng Lê
19. Câu đối thờ gia tiên - bức thông điệp của dòng họ (TBHNH 1996)
Lê Thị Liên
20. Mấy nhận xét về bia ký Lí - Trần (TBHNH 1996)
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: