Nguyễn Tá Nhí
Tưởng nhớ Tiên sinh Nhàn Vân Đình (Tạp chí Hán Nôm; Số 6(79); Tr.3-4)
Nguyễn Quang Hồng
Giới thuyết về chữ Hán chữ Nôm trong tác phẩm văn Nôm (Tạp chí Hán Nôm; Số 6(79); Tr.5-20
Hoàng Thị Ngọ
Vai trò của chữ Hán trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển của chữ Nôm Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm; Số 6(7(; Tr.21-25)
Trịnh Khắc Mạnh
Tìm hiểu về truyện Nôm ngụ ngôn Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm; Số 6(79); Tr.26-32)
Lã Minh Hằng
Bước đầu tìm hiểu việc nhuận sắc Đại Nam quốc sử diễn ca (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79) Tr.33-43)
Nguyễn Xuân Diện
Khảo sát và giới thiệu các bản dịch Nôm thơ Đường trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.44-50)
Đinh Khắc Thuân
Giáo dục Nho học và thi cử ở Đông Kinh dưới thời Mạc (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.51-57)
Lê Quốc Việt - Phạm Tuấn
Đi tìm danh và tướng Thiền sư Viên Không (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.58-65)
Trương Thị Thủy
Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lộc Minh đình thi thảo (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.66-70)
Đỗ Tuấn Anh
Về bài “Đọc Bắc Ninh địa dư chí” của ông Nguyễn Duy Hợp đăng trên Tạp chí Hán Nôm số 1 (68) - 2006 (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.71-72)
Nguyễn Văn Hoài - Nguyễn Đông Triều
Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở đình Châu Phú (Châu Đốc - An Giang) (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.73-76)
Trần Xuân Phương - Phạm Hương Lan
DANH MỤC TÁC GIẢ, BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HÁN NÔM NĂM 2006
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: