1. Lời khai mạc Hội nghị (TBHNH 1997)
2. Giới thiệu tấm bia chữ Nôm chùa Mụa mới sưu tầm (TBHNH 1997)
3. Phạm Hy Lượng: Một nét thơ sinh động và đằm thắm tình người (TBHNH 1997)
4. Về quyển gia phả của hậu duệ nhà Mạc ở Trà Kiệu (Duy Xuyên - Quảng Nam) (TBHNH 1997)
5. Một bản in Nôm Kim Vân Kiều tân truyện vừa sưu tầm được ở vùng Kinh Bắc (TBHNH 1997)
6. Một tấm bia quí nêu việc một sứ thần Việt Nam đi sứ Trung Quốc không may qua đời, mới phát hiện ở xã Phúc Tăng, huyện Việt Yên, Hà Bắc. (TBHNH 1997)
7. Nghiệp oan nàng họ Đào, bản dịch Nôm của Nguyễn Thế Nghi. (TBHNH 1997)
8. Một văn bản gia phả họ Nguyễn ở Nam Bộ có giá trị (TBHNH 1997)
9. Tìm hiểu về cách dùng chữ Hán ở Hàn Quốc hiện nay (TBHNH 1997)
10. Những tư liệu mới về sự tích chùa Khánh Linh (Hà Nam) (TBHNH 1997)
11. Thơ ca giáng bút và Hồi Thuần chân kinh hạ tập. (TBHNH 1997)
12. Hải Học đường - Một nhà in sách nổi tiếng đầu thời Nguyễn (TBHNH 1997)
13. Tư liệu Hán Nôm ở làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội (TBHNH 1997)
14. Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo (TBHNH 1997)
15. Tư liệu Hán Nôm mới sưu tầm ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (TBHNH 1997)
16. Hiệp trấn Ngô Thì Vị qua một số bài viết của ông về Lạng Sơn. (TBHNH 1997)
17. Tấm bia Hương vũ ký thôn Gia Quất, xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, Hà Nội (TBHNH 1997)
18. Mạc Thiên Tích - sự hòa nhập với dòng thơ Việt Nam qua “Chiêu Anh các” (TBHNH 1997)
19. “Bụi hồng” hay là “Bóng hồng”? (TBHNH 1997)
20. Một số kết luận bước đầu qua việc khảo sát cơ sở tư liệu biên soạn tác phẩm Nam thiên trân dị tập (TBHNH 1997)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: