1. Lời khai mạc Hội nghị Thông báo Hán Nôm học lần thứ IV (TBHNH 1998)
2. Nói lại tấm bia “Phụng vãng Bắc sứ tả ký”. (TBHNH 1998)
3. Thấy gì qua “Nhị thị ngẫu đàm ký” (TBHNH 1998)
4. Thơ vịnh chợ Trời Sài Sơn (TBHNH 1998)
5. Bàn thêm về hai câu đối ở miếu Trung Liệt (gò Đống Đa – Hà Nội) và đền Kiếp Bạc (Hải Dương) (TBHNH 1998)
6. Vài nét về một thế kỷ “Đôn Hoàng học” (TBHNH 1998)
7. Tài liệu Hán Nhật Bản về buôn bán với Đại Việt thế kỷ XVI-XVII (TBHNH 1998)
8. Vài suy nghĩ về bộ môn Cơ sở ngữ văn Hán Nôm trong các trường Sư Phạm (TBHNH 1998)
9. Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài “Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn” (TBHNH 1998)
10. Tìm lại dấu xưa: Một danh nhân lịch sử (TBHNH 1998)
11 . Về tác giả một bài Nữ huấn (TBHNH 1998)
12. Bia Văn miếu Hải Dương thời Tây Sơn (TBHNH 1998)
13. Vĩnh Kiều gia phả, phác thảo về một dòng họ khoa bảng. (TBHNH 1998)
14 . Sự chuyển dịch của châu bản triều Nguyễn từ năm 1942-1992 (TBHNH 1998)
15 . Chữ Nôm kiêng húy trên tấm bia đời Trần. (TBHNH 1998)
16 . Giới thiệu Bia Kiên nghĩa ở đền thờ hai quận công Trần Hưng Học và Trần Hưng Nhượng (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) (TBHNH 1998)
17 . Vài nét về bài Đối văn thi Đình trả lời về Phật pháp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc (1458-1538) (TBHNH 1998)
18 . Đôi điều hiểu thêm về Tô Hiến Thành qua văn bản “Tô tướng công thực lục”. (TBHNH 1998)
19 . Hiện tượng viết tắt thành tố biểu nghĩa trong chữ Nôm (TBHNH 1998)
20 . Lê Sao và dòng họ của ông qua ba tấm bia tại di tích từ đường họ Lê ở Phạm Xá, Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam (TBHNH 1998)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: