Nguyễn Thị Hường
26. Về tình hình văn bản một cuốn sách giáo khoa hệ ấu học - Ấu học Hán tự tân thư (TBHNH 2011)
Phạm Vân Dung
12. Kiểm tự - một nguồn tài liệu, một nội dung đáng chú ý trong hệ thống sách dạy chữ Hán cho bậc sơ học ở Việt Nam thời trung đại (TBHNH 2010)
Nguyễn Tuấn Cường
15. Biên mục một số luận án Tiến sĩ tại Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2009 liên quan tới ngành Hán Nôm (TBHNH 2009)
Phạm Đức Duật
17. Bài giảng môn Kinh Thi tại lớp Hán học khóa I của Viện Văn học (TBHNH 2009)
Nguyễn Thanh Hà
28. Diễn đàn bách gia - Một cách tiếp cận và phổ biến tri thức văn hóa cổ trong thời hiện đại của các học giả Trung Quốc (TBHNH 2009)
Võ Thị Ngọc Hoa
35. Vài nhận xét về một số tác phẩm chữ Hán trong chương trình Ngữ văn lớp 7 và 10 (TBHNH 2009)
Lê Thị Thu Hương
40. Hương Hiền từ và truyền thông hiếu học ở Phù Lưu (TBHNH 2009)
Nguyễn Đức Toàn
88. Khóa nhi bát pháp - một số kinh nghiệm trong giảng dạy chữ Hán giai đoạn vỡ lòng. (TBHNH 2009)
Nguyễn Hữu Mùi
59. Học xá điền thổ bi ký - Tấm bia đề cập đến việc dựng trường dân lập và đặt học điền sớm nhất ở nước ta (TBHN 2008)
Nguyễn Tá Nhí
66. Văn miếu huyện Mỹ Lương (TBHN 2008)
Nguyễn Văn Đáp
18. Bia Văn chỉ tổng Tỳ Bà
Nguyễn Thị Hường
42. Sơ bộ khảo sát các sách dạy lịch sử Việt Nam bằng chữ Hán và chữ Nôm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Việt Nam
Trần Xuân Phương
66. Giới thiệu văn bia có nội dung khoa cử của huyện Thượng Phúc
Bùi Xuân Đính
16. Văn chỉ làng Liên Bạt Trù và truyền thống hiếu học, khoa bảng làng Bặt
Lê Thị Thu Hương
34. Về tấm biển có nội dung gia huấn ở từ đường Nguyễn Sĩ Trung thôn Xa Long, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Phạm Văn Khoái
14. Một vài vấn đề về sách giáo khoa dạy chữ Hán trong kho sách Hán - Nôm (TBHNH1995)
Nguyễn Tuấn Thịnh
38. Mấy nét về văn bản Gia huấn (TBHNH1995)
Trịnh Khắc Mạnh
22. Công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm bậc Sau đại học trong những năm qua (TBHNH 1996)
Nguyễn Thúy Nga
28. Về nguồn tài liệu Đăng khoa lục võ cử (TBHNH1996)
Nguyễn Thị Hoàng Quý
34. Có một Văn miếu Vĩnh Yên (TBHNH 1996)
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: