Chu Tuyết Lan
50. Chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng internet bằng phần mềm mã nguồn mở greenstone giải pháp lựa chọn của Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2009)
Phạm Thị Huệ
33. Tổng quan tài liệu mộc bản triều Nguyễn bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV và việc ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác tài liệu (TBHN2007)
Nguyễn Quang Hồng
12. Vấn đề đưa chữ Nôm vào kho chữ vuông chung của khu vực (TBHNH1995)
Ngô Thế Long
17. Tin học Hán Nôm - Một số thành tựu và triển vọng (TBHNH1995)
Ngô Thế Long
34. Siêu lộ cao tốc thông tin là gì? Chúng ta tham gia xây dựng và sử dụng nó như thế nào? (TBHNH 1997)
Nguyễn Văn Nguyên
41. Mấy suy nghĩ về công tác ứng dụng tin học vào nghiệp vụ Hán Nôm (TBHNH 1997)
Chu Tuyết Lan
26. Đôi nét về cơ sở dữ liệu thư mục phông sách tiếng Việt của phòng TT-TL-TV Viện Nghiên cứu Hán Nôm. (TBHNH 1998)
Ngô Thế Long
32 . Mấy nhận xét về công nghẹ xử lý đa văn tự trên máy tính (TBHNH 1998)
Nguyễn Văn Nguyên
39. Suy nghĩ bước đầu thực hiện ứng dụng Tin học Hán Nôm (TBHNH 1998)
Chu Tuyết Lan
37. Thông tin về cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục, CSDL toàn văn trực tuyến và tổng mục lục Tạp chí Hán Nôm (TBHNH 2005)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: