Thích Thiện Minh
60. Khoa cúng đức Phật Bà Quán âm (TBHNH 2009)
Nguyễn Ngọc Nhuận
67. Chùa Yên Phú trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và một số vấn đề về Phật giáo Việt Nam (TBHNH 2009)
Ngô Thế Lân - Nguyễn Quốc Khánh
50. Tìm hiểu Thiền sư Từ Đạo Hạnh qua văn khắc chuông chùa Thầy (Thiên Phúc tự) (TBHN 2008)
Đặng Văn Lộc
53. Bài viết của vua Tự Đức ở văn bia chùa Trung Tiết (TBHN 2008)
Lương Vũ Hàn Mai
55. Cây hương đá thời Lê tại chùa Chể Phượng Sơn – Lục Ngạn (TBHN 2008)
Tì Khiêu Thích Thiện Minh
58. Hoàng giáp Nguyễn Đăng Sở và việc in kinh Phật (TBHN 2008)
Đại Đức Thích Minh Nghiêm
63. Về bài tựa sách Tạo tượng lượng đạc kinh (TBHN 2008)
Hoàng Thị Ngọ
64. Vài suy nghĩ về văn bản của Thiền Tông Vạn Hạnh (TBHN 2008)
Thích Huệ Thiện
85. Tư tưởng thiền học của Phật Hoàng Trần Nhân Tông qua thi kệ cư Trần Lạc Đạo (TBHN 2008)
Phạm Tuấn
93. Bái Đính - từ huyền tích đến thực tế (TBHN 2008)
Trương Sĩ Hùng
37. Phật giáo Việt Nam trong một số sách Hán Nôm
Phạm Tuấn
82. Chân Phúc thiền sư và mối giao duyên từ Phật Tích đến Bút Tháp
Phạm Văn Ánh
6. Về bài từ điệu Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư (TBHNH 2006)
Nguyễn Hà
19. La Hán và những bài thơ vịnh chân dung La Hán tại chùa Thiên Vương, Đà Lạt.
Nguyễn Quang Khải
39. Phát hiện sách Chuyết công ngữ lục tại chùa Phật Tích huyện Tiên Du.
Phạm Thị Hương Lan
42. Bia trùng tu chùa Nguyệt Đường
Phạm Tuấn
78. Kệ phái truyền thừa Lâm Tế Đại Việt
Đỗ thị Hảo
14. Danh thắng Tử Trằm đang kêu cứu (TBHNH 1996)
Nguyễn Đăng Na
26. Bí ẩn của đoạn kết truyện Vô - Ngô - Thông và việc giải mã bí ẩn đó (TBHNH 1996)
53. Con đường trở về thiên nhiên và đời sống qua các bài thơ - kệ trong Thiền uyển tập anh. (TBHNH 1997)
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: