Nguyễn Thu Hiền
32. Giá trị của Thiên Nam hành ký (Từ Minh Thiện) trong nghiên cứu bang giao giữa triều Trần (1226 - 1400) và triều Nguyên (1260 - 1368) (TBHNH 2012)
Phạm Lê Huy
42. Tư lang châu Sùng Khánh tự chung minh (1113) - một quả chuông thời Lý lưu lạc trên đất Trung Quốc (TBHNH 2012)
Hoàng Phương Mai
57. Nghi thức tiếp đón phái đoàn sứ bộ triều Nguyễn tại biên giới Việt Trung (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Tuyết
100. Thống kê các cuộc trao đổi học thuật trong chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1760 - 1762 của sứ thần Việt Nam được chép trong sách Bắc sứ thông lục của Lê Quý Đôn (TBHNH 2012)
Đinh Mỹ Linh
29. Sự biến đổi văn hóa truyền thống làng xã Việt Nam trong quá trình đô thị hóa qua trường hợp của làng Hoàng Mai (Hà Nội) (TBHNH 2010)
Nguyễn Phúc Anh
4. Tình hình nghiên cứu Văn tâm điêu long trong giai đoạn cổ điển và sự ra đời của Văn tâm điêu long học hiện đại (TBHNH 2009)
Lý Xuân Chung
14. Thơ văn xướng họa của các tác gia - sứ giả Việt Nam Hàn Quốc: Những thành tựu nghiên cứu về văn bản học (TBHNH 2009)
Nguyễn Tuấn Cường
15. Biên mục một số luận án Tiến sĩ tại Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2009 liên quan tới ngành Hán Nôm (TBHNH 2009)
Nguyễn Quốc Khánh
45. Lê Văn Ngữ (1859 - ?) với bản Chu dịch cứu nguyên triều Nguyễn (TBHNH 2009)
Nguyễn Tô Lan
49. Một số nghiên cứu về tuồng Việt Nam của các học giả Trung Quốc (TBHNH 2009)
Lê Công Luận
56. Phát hiện văn bản Nôm hát đúm giữa hai làng xoan Tây Cốc - An Thái (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Ngân
64. Xác định địa danh Tiểu Tây Dương qua thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Oanh
68. Thêm một số tư liệu hiện lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm về quan hệ bang giao Việt Nam - Nhật Bản (TBHNH 2009)
Phạm Văn Thắm
79. Bước đầu tìm hiểu xu thế nghiên cứu Kinh Dịch hiện nay (TBHNH 2009)
Nguyễn Thanh Tùng
92. Về lai lịch bài thơ Đáp Bắc nhân cấn An Nam phong tục vẫn được xem là của Hồ Quý Ly (TBHNH 2009)
Phạm Văn Ánh
4. Thể lọai từ ở Trung Quốc: nguồn gốc và sự vận động của nó xét về phương diện sáng tác (TBHN 2008)
Lý Xuân Chung
10. Tú Xương (Việt Nam) và Kim Sat Kat (Hàn Quốc): sự gặp gỡ trong thi ca (TBHN 2008)
Biện Minh Điền
19. Mối quan hệ hai chiều Hán - Việt, Việt - Hán trong sáng tạo ngôn ngữ thơ của Nguyễn Khuyến (TBHN 2008)
Lã Minh Hằng
28.Bước đầu khảo cứu Mao thi ngâm vịnh thực lục (TBHN 2008)
Nguyễn Thị Ngân
61. Khảo sát bài tựa sách Tây hành kiến văn kỷ lược (TBHN 2008)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: