Nguyễn Văn An
3. Hoàng giáp Nguyễn Đăng Sở và bài kí trên chuông chùa Cổ Am (TBHNH 2012)
Nguyễn Văn Chiến
15. Thơ thần trí thể và nội dung hai bài thơ trên đồ sứ đặt kiểu triều Nguyễn (TBHNH 2012)
Phạm Thị Gái
27. Thiên nhiên trong tập thơ Du Hiên thi thảo của Bùi Văn Dị (TBHNH 2012)
Nguyễn Tá Nhí
65. Bài văn mục lục thờ Thành hoàng làng Thụy Lân (TBHNH 2012)
Mai Diệu Thúy
91. Giới thiệu thơ ngũ ngôn qua Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Tồn Am (TBHNH 2012)
Nguyễn Thanh Tùng
98. Đọc lại một bài thơ của Lê Bật Triệu viết về vua Quang Trung (TBHNH 2012)
Trần Thị Giáng Hoa
21. Về những bài thơ Nôm Lê Thánh Tông trong Lê triều danh nhân thi tập (TBHNH 2011)
Trương Sĩ Hùng
25. Ưng Bình Thúc Giạ Thị với một bạn thơ cùng tâm đắc Truyện Kiều (TBHNH 2011)
Hoàng Thị Ngọ
46. Một chứng tích về thời kỳ xuất hiện của thể thơ lục bát (TBHNH 2011)
Thế Anh
5. Một cách hiểu khác về chữ “Mã thượng” trong bài thơ Lương châu từ của Vương Hàn (TBHNH 2009)
Nguyễn Khắc Bảo
9. Hoạn Thư không “ngứa ghẻ” mà “giận lẫy” (TBHNH 2009)
Phan Văn Các
10. Thư Trì thi tập, tập thơ đặc sắc của Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm (TBHNH 2009)
Đoàn Ánh Dương
21. Bước đầu phác thảo diện mạo thể phú thời Lê (TBHNH 2009)
Vũ Xuân Hiển
32. Giới thiệu một số bài thơ trong tập Sơn cư bách vịnh mới được sưu tầm tại (TBHNH 2009)Thừa Thiên - Huế (TBHNH 2009)
Trần Thị Giáng Hoa
33. Về bài thơ vịnh Lưỡng Kiên sơn (TBHNH 2009)
Nguyễn Mạnh Sơn
72. Tư liệu Thi kinh trong Thư kinh diễn nghĩa của Lê Quý Đôn (TBHNH 2009)
Nguyễn Thanh Tùng
92. Về lai lịch bài thơ Đáp Bắc nhân cấn An Nam phong tục vẫn được xem là của Hồ Quý Ly (TBHNH 2009)
Phan Văn Các
7. Những cống hiến đáng quý của Tiễn sĩ Nho học Võ Khắc Triển cho văn học nước nhà (TBHN 2008)
Phạm Đức Duật
12. Mấy nét thơ qua Mạn hứng thi tập của Phương đình Nguyễn Văn Siêu (TBHN 2008)
Đoàn Ánh Dương
13. Cảm hứng quan phương và vị thế của nho sĩ qua (và trong) văn phú thời Lý - Trần (TBHN 2008)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: