Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2004
2. Tư liệu về Quang Thục Hoàng Thái hậu qua văn bia lăng Khôn Nguyên Chí Ðức (TBHNH 2004)
3. Võ Duy Tân: Con người và sự nghiệp (TBHNH 2004)
4. Bút tích của Phó bảng Bùi Kỷ và bản dịch thơ của nhà văn Nguyễn Tử Siêu tại nhà thờ Hoàng giáp Lê Huy Trâm (TBHNH 2004)
5. Nhìn lại bộ điệu của gã Sở Khanh lúc lừa đảo Thúy Kiều (TBHNH 2004)
6. Về một ngôi chùa cổ ven đô (TBHNH 2004)
7. Văn bia đền Lăng Sương (TBHNH 2004)
8. Về bài minh văn chữ Hán ở hang Ngườm Bốc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (TBHNH 2004)
9. Tìm hiểu về thành ngữ Nhật bốn chữ Hán (TBHNH 2004)
10. Về cuốn gia phả họ Ðinh (nhà Lang) trên đất Kim Bôi, Hòa Bình (TBHNH 2004)
11. Di sản Hán Nôm huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (TBHNH 2004)
12. Sơ bộ nghiên cứu ván khắc và văn bản bản GIẢI ÂM LÝ TƯỚNG CÔNG CHÉP SỰ MINH TI (TBHNH 2004)
13. Thơ vịnh sử trong di sản văn học Hán Nôm (TBHNH 2004)
14. Tìm hiểu xuất xứ vở tuồng Sơn Hậu qua văn bản Hán Nôm (TBHNH 2004)
15. Về bộ sách SÁCH DẠY TẬP ÐI ÐÀNG NHÂN ÐỨC LỌN LÀNH (TBHNH 2004)
16. Phát hiện mới về tấm bia đá tại Chùa Hang, Ðồng Hỷ, Thái Nguyên (TBHNH 2004)
17. Hai bài phú của Phạm Nguyễn Du trong NAM HÀNH KÍ ÐẮC TẬP (TBHNH 2004)
18. Phát hiện bia thời Mạc ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (TBHNH 2004)
19. Hệ thống bia ở cụm di tích đình-đền-chùa làng Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) (TBHNH 2004)
20. Bước đầu khảo sát và giới thiệu tư liệu Hán Nôm chùa Tảo Sách (TBHNH 2004)
21. Y miếu Thăng Long (TBHNH 2004)
22. Tìm hiểu thêm về lịch sử chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) (TBHNH 2004)
23. Phát hiện ngôi đình thờ Lý Ðạo Thành tại Hà Nội (TBHNH 2004)
24. Thành Thăng Long qua thơ Hán Nôm (TBHNH 2004)
25. Chứng tích văn xuôi Nôm thế kỉ XVII trên văn bia (TBHNH 2004)
26. Về tấm bia ở đền thờ Chu Văn An ở làng Huỳnh Cung, Thanh Trì, Hà Nội (TBHNH 2004)
27. Giới thiệu tác phẩm NGỰ CHẾ MINH VĂN CỔ KHÍ ÐỒ của Minh Mạng (TBHNH 2004)
28.Phát hiện quả chuông cổ chùa An Châu (TBHNH 2004)
29. Về bài KHÁN SƠN ÐÌNH KÝ của tác giả Lê Hữu Thanh (TBHNH 2004)
30. Văn xuôi Nôm trên bia đá tại đình làng xã Đại Lâm, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (TBHNH 2004)
31. Bia chợ Chủ (TBHNH 2004)
32. Thêm một tấm bia diễn Nôm vừa sưu tầm (TBHNH 2004)
33. Nhân vật lịch sử Vũ Hồn qua các bản tộc phả họ Vũ làng Mộ Trạch (TBHNH 2004)
34.Tìm hiểu về kịch bản Tuồng lưu trữ tại Viện Cổ học (Huế) năm 1925 (TBHNH 2004)
35. Đốc trấn Đinh Nho Hoàn và 10 bài thơ vịnh cảnh đẹp Cao Bằng (TBHNH 2004)
36. Lập công thức để hiệu đính các cuốn lịch cổ (TBHNH 2004)
37. Đào Công Chính với BẮC SỨ THI TẬP (TBHNH 2004)
38. Hai văn bia ở di tích giáo dục: Văn miếu trấn Hải Dương (TBHNH 2004)
39. Phát hiện một bản DỰC ĐỚI NHƯỢNG SẮC thời loạn kiêu binh (TBHNH 2004)
40. Hệ thống tư liệu Hán Nôm tỉnh Phú Thọ từ một đề tài khoa học (TBHNH 2004)
41. Về lá đơn khiếu nại của dân xã Phú Lâm tổng Hòa Đa, phủ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (TBHNH 2004)
42. Tấm bia Quang Thái (1390) đời Trần tại đình Phùng Hưng, làng Cam Lâm, xã Đường Lâm (TBHNH 2004)
43. Bia văn chỉ xã Hương Ngải: một nguồn tư liệu quí (TBHNH2004)
44. Quan hệ giữa lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và Thám hoa Nguyễn Thế Lập (TBHNH 2004)
45. Dòng họ Lý Văn Phức qua sách LÝ THỊ GIA PHẢ (TBHNH 2004)
46. Văn tế mõ (TBHNH 2004)
47. Lương Nhữ Hộc một tác gia trong TOÀN VIỆT THI LỤC (TBHNH 2004)
48. Một số vấn đề di sản văn hóa làng Nguyệt Áng Thanh Trì - Hà Nội (TBHNH 2004)
49. Phong cảnh Quế Lâm trong mắt sứ thần Việt Nam (TBHNH 2004)
50. Nguyễn Miên Định và bài thơ duy nhất còn lại (TBHNH 2004)
51. Tìm hiểu thêm về nữ thư Trung Quốc (TBHNH 2004)
52. Biểu văn mừng được mùa của các quan văn võ đời Bảo Thái (TBHNH 2004)
53. Những tư liệu về Thượng thư Nguyễn Xuân Thục (1763 - 1827) (TBHNH 2004)
54. Một đoạn quan hệ Lưu Bị - Quan Vũ trong hai bài phú nôm cổ ở Nam Kỳ (TBHNH 2004)
55. Tiền cổ Việt Nam trong LỊCH ĐẠI CỔ TIỀN ĐỒ THUYẾT (TBHNH 2004)
56. Văn bản THÁNH TÔNG CHIÊU LĂNG BI MINH (TBHNH 2004)
57. Giới thiệu năm tấm bia tử đạo tại Phúc Nhạc (TBHNH 2004)
58. Về hai văn bản hương ước xã Hạ An Quyết (TBHNH 2004)
59. Về một bản sắc phong chức cho người vừa đỗ Tiến sĩ (TBHNH 2004)
60. Tư liệu Hán Nôm tại từ đường họ ĐẶNG thôn La Nội, xã Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây (TBHNH 2004)
61. Về cuốn gia phả có giá trị văn học thời Nguyễn (TBGBH 2004)
63. Bài văn VĂN ƯỚC THÚC ở xã Đông Viên (TBHNH 2004)
64. Thêm một tác phẩm được viết bằng chữ NÔM TÀY - NÙNG (TBHNH 2004)
65. Vấn đề Hán Nôm đặt ra trong nhà trường (TBHNH 2004)
66. Về lịch sử tòa cửu phẩm liên hoa chùa BÚT THÁP (TBHNH 2004)
67. Phát hiện mới về văn bản VIỆT ÂM THI TẬP 越音 詩 集 (TBHNH 2004)
68. Về bài NGỌC THỤ TRUẬT HOA CHI PHÚ bằng chữ Nôm của Đỗ Thế Giai (TBHNH 2004)
69. Về ba quyển gia phả họ Nguyễn làng Phú Xá phường Phú Thượng - quận Tây Hồ (TBHNH 2004)
70.Dấu tích của Trấn thủ Nghệ An Nguyễn Văn Thận trên văn bản Hán Nôm thời Tây Sơn (TBHNH 2004)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: