2. Tư liệu về Quang Thục Hoàng Thái hậu qua văn bia lăng Khôn Nguyên Chí Ðức (TBHNH 2004)
3. Võ Duy Tân: Con người và sự nghiệp (TBHNH 2004)
4. Bút tích của Phó bảng Bùi Kỷ và bản dịch thơ của nhà văn Nguyễn Tử Siêu tại nhà thờ Hoàng giáp Lê Huy Trâm (TBHNH 2004)
5. Nhìn lại bộ điệu của gã Sở Khanh lúc lừa đảo Thúy Kiều (TBHNH 2004)
6. Về một ngôi chùa cổ ven đô (TBHNH 2004)
7. Văn bia đền Lăng Sương (TBHNH 2004)
8. Về bài minh văn chữ Hán ở hang Ngườm Bốc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (TBHNH 2004)
9. Tìm hiểu về thành ngữ Nhật bốn chữ Hán (TBHNH 2004)
10. Về cuốn gia phả họ Ðinh (nhà Lang) trên đất Kim Bôi, Hòa Bình (TBHNH 2004)
11. Di sản Hán Nôm huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (TBHNH 2004)
12. Sơ bộ nghiên cứu ván khắc và văn bản bản GIẢI ÂM LÝ TƯỚNG CÔNG CHÉP SỰ MINH TI (TBHNH 2004)
13. Thơ vịnh sử trong di sản văn học Hán Nôm (TBHNH 2004)
14. Tìm hiểu xuất xứ vở tuồng Sơn Hậu qua văn bản Hán Nôm (TBHNH 2004)
15. Về bộ sách SÁCH DẠY TẬP ÐI ÐÀNG NHÂN ÐỨC LỌN LÀNH (TBHNH 2004)
16. Phát hiện mới về tấm bia đá tại Chùa Hang, Ðồng Hỷ, Thái Nguyên (TBHNH 2004)
17. Hai bài phú của Phạm Nguyễn Du trong NAM HÀNH KÍ ÐẮC TẬP (TBHNH 2004)
18. Phát hiện bia thời Mạc ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (TBHNH 2004)
19. Hệ thống bia ở cụm di tích đình-đền-chùa làng Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) (TBHNH 2004)
20. Bước đầu khảo sát và giới thiệu tư liệu Hán Nôm chùa Tảo Sách (TBHNH 2004)
21. Y miếu Thăng Long (TBHNH 2004)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: