Đào Phương Chi
13. Giới thiệu các văn bản tục lệ ghi bằng chữ Nôm trong giai đoạn cải lương thí điểm hiện được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2012)
Nguyễn Tuấn Cường
18. Tính tuổi chị em Thúy Kiều bằng ….ngữ pháp (TBHNH 2012)
Vũ Tuấn Doanh
20. Thử lý giải về bãi đá cổ Sapa (TBHNH 2012)
Trần Trọng Dương
24. Từ nguyên của “Pháy pháy” và “Phới phới” qua ngữ liệu Tiếng Việt thế kỉ XV - XX (TBHNH 2012)
Trần Thị Giáng Hoa
33. Về bài thơ Nôm ngự đề ở chùa Quang Khánh (TBHNH 2012)
Nguyễn Quang Hồng
35. Một bộ tự điển chữ Nôm mới vừa được biên soạn xong (TBHNH 2012)
Phạm Văn Khoái
50. Hán văn đương đại trong phần chữ Nho Nam phong tạp chí 南 風 雜 誌 (1917 - 1934) (TBHNH 2012)
Nguyễn Kim Măng
58. Nhóm bia ghi về ruộng đất mang chữ húy đời Trần ở Ninh Bình (TBHNH 2012)
Hoàng Thị Ngọ
64. Nguyễn Đình Hội và các bài diễn ca Nôm về dòng họ Nguyễn Nhị Khê (TBHNH 2012)
Nguyễn Đại Cồ Việt
102. Những vấn đề về âm đọc chữ Hán - phiên thiết, vận thư và vận đồ (TBHNH 2012)
Phạm Văn Ánh
7. Dùng từ để “cúng cụ” một cách ứng dụng thể loại từ khá đặc biệt (TBHNH 2011)
Nguyễn Khắc Bảo
8. Vài ý kiến về việc phiên âm Lưu hương ký (TBHNH 2011)
Trần Trọng Dương
13. Từ nguyên của chữ XE và các điệp thức của nó (TBHNH 2011)
Trần Thị Giáng Hoa
21. Về những bài thơ Nôm Lê Thánh Tông trong Lê triều danh nhân thi tập (TBHNH 2011)
Lê Thành Lân
38. Vài nhận xét về bản Kiều Nôm do Tăng Hữu Ứng chép (TBHNH 2011)
Nguyễn Hữu Mùi
42. Bài thơ Nôm vịnh Cầu Đồng ở xã Thụ Ích huyện Yên Lạc (TBHNH 2011)
Ngô Đức Thọ
58. Bổ sung nghiên cứu chữ húy thời Trần: Trinh 貞& thiên 天 (TBHNH 2011)
Nguyễn Thị Trang
67. Bản kê khai phong tục làng Mậu Lương viết bằng chữ Nôm. (TBHNH 2011)
Đỗ Thị Bích Tuyển
72. Về địa danh gọi là Kẻ trên văn bia (TBHNH 2011)
Thế Anh
3. Một cuốn gia phả viết bằng chữ Nôm và Quốc ngữ của những năm đầu thế kỷ XX (TBHNH 2010)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: