Thứ tư, 19/12/2018

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm >> TCHN từ 2006 về sau >> Năm 2006 >> Số 1
Lê Văn Quán
Bài thơ NAM QUỐC SƠN HÀ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam ta (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.3-8)
Thạch Giang
Nhân nghĩa, từ hứng vị siêu hình của Dịch truyện đến tư tưởng chỉ đạo chiến lược bình Ngô của Nguyễn Trãi(Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.9-13)
Nguyễn Quảng Tuân
Mấy nhận xét về các bản Nôm Lục Vân Tiên truyện (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.14-20)
Nguyễn Quang Hồng
Khảo về chữ "mấy' và chữ "ốc" (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.21-27)
Nguyễn Văn Nguyên
Thực trạng vấn đề ngụy tạo niên đại trong thác bản văn bia Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr. 28-34)
Nguyễn Đức Toàn
Vũ Phạm Hàm với tập Đường thuật hoài (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.35-47)
Nguyễn Minh Tuân
Đôi nét về việc sử dụng điển cố trong truyện thơ Nôm Tày - Nùng (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.48-51)
Nguyễn Thị Hường
Vài nét về văn xuôi Nôm trên tư liệu văn bia (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.52-62)
Trương Đức Quả
Góp thêm cách hiểu một số từ trong chuyện Ỷ Lan (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (74) 2006; Tr.63-68)
Nguyễn Thị Nương
Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.69-75)
Nguyễn Đình Hưng
Ba bài thơ cổ khắc trên vách đá chùa Hang (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.76-78)
Hoàng Mai Hương
Vài nét về vị phúc thần thôn Quan Nhân (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.79-82)
P.V.
Tin tức
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: