Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Tác giả >> C >> Lý Xuân Chung
Lý Xuân Chung
14. Thơ văn xướng họa của các tác gia - sứ giả Việt Nam Hàn Quốc: Những thành tựu nghiên cứu về văn bản học (TBHNH 2009)
Lý Xuân Chung
10. Tú Xương (Việt Nam) và Kim Sat Kat (Hàn Quốc): sự gặp gỡ trong thi ca (TBHN 2008)
Lý Xuân Chung
10. Về văn bản thơ xướng họa giữa Nguyễn Công Hãng (Việt Nam) với Du Tập Nhất, Lý Thế Cấn (Hàn Quốc) trong chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1718
Lý Xuân Chung
7. Bước đầu tìm hiểu quan hệ bang giao Việt - Hàn trong lịch sử qua các thư tịch Hán văn (TBHNH1996)
9. Tìm hiểu về cách dùng chữ Hán ở Hàn Quốc hiện nay (TBHNH 1997)
11. Hai bài thơ xướng họa giữa Vũ Huy Tấn với sứ thần Triều Tiên mới được phát hiện (TBHNH 2005)
12. Về hai văn bản TRUYỆN KIỀU ở SEOUL (TBHNH 2003)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: