Thứ năm, 21/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2003
1. Bìa chùa KIM LIÊN (TBHNH 2003)
2. Một dòng họ có nhiều vị Đại khoa ở một làng ven đô (TBHNH 2003)
3. Một bài tụng của NGUYỄN CÔNG HOÀN (TBHNH 2003)
4. Phục nguyên từ cổ “ĐON SÒNG” trong TRUYỆN KIỀU (TBHNH 2003)
5. Bia lập trại Sĩ Lâm tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định... (TBHNH 2003)
6. Tài liệu Hán Nôm ở đình, chùa làng Thượng Cát và một số vấn đề về lịch sử... (TBHNH 2003)
7. Thiếp Lan Đình (TBHNH 2003)
8. Ứng dụng điều trị một số bệnh nan y từ thư tịch Hán Nôm của Hải Thượng Lãn Ông (TBHNH 2003)
9. Vấn đề lịch sử Văn miếu Hưng Yên (TBHNH 2003)
10. Thư tịch Hán Nôm trên địa bàn Kinh đô Văn Lang - Việt Trì - Phú Thọ (TBHNH 2003)
11. Về hai tấm bia mộ mới phát hiện tại thôn Kim Thạch, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, Hà Giang (TBHNH 2003)
12. Về hai văn bản TRUYỆN KIỀU ở SEOUL (TBHNH 2003)
13. Một số ghi chép về thể thơ hát nói trong sách Hán Nôm (TBHNH 2003)
14. Phát hiện những đạo sắc của ông Bố chính giữ thành Hà Nội năm 1873 (TBHNH 2003)
15. Các tài liệu Hán Nôm với việc nghiên cứu, sưu tầm và phát huy tác dụng... (TBHNH 2003)
16. Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh bộ phần mềm Hán Nôm độc lập (TBHNH 2003)
17. Thử ghép những ô thơ chữ Hán trên đình Hương Nguyện - chùa Linh Mụ (TBHNH 2003)
18. Ba bài thơ vịnh cảnh chùa Liên Phái của Thiền sư Mai Quang (TBHNH 2003)
19. Tang chế của người Công giáo Việt Nam qua cuốn sách AN ỦI KẺ LIỆT (TBHNH 2003)
20. Ngô Vọng Nguyệt - năm đời Tiến sĩ (TBHNH 2003)
21. Tinh thần tôn sư trọng đạo qua một tấm bia cổ ở một làng khoa bảng (TBHNH 2003)
22. Tập dân ca SÁN CHÍ ở Kiên Lao Lục Ngạn đã ra mắt bạn đọc (TBHNH 2003)
23. Về một số tư liệu thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Biển Đông nước ta (TBHNH 2003)
24. Đôi điều nói thêm về thơ chữ Hán của BÙI DƯƠNG LỊCH (TBHNH 2003)
25. Linh mục Đặng Đức Tuấn và cuốn sách thuật tích việc nước Nam (TBHNH 2003)
26. Di sản Hán Nôm làng Chương Dương, xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Tây (TBHNH 2003)
27. Các văn bản Hán Nôm xã Thể Cần, Châu Thanh Sơn, Phú Thọ (TBHNH 2003)
28. Điền trang Tô Xuyên và Hưng Mỹ hầu Vũ Trung Khái (TBHNH 2003)
29.Về bài văn mục lục của một làng quê thuộc tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2003)
30. Những tư liệu Hán Nôm xưa nhất tìm thấy tại Bình Định (TBHNH 2003)
31. Bia nhà thờ họ Nguyễn làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội (TBHNH 2003)
32. Tục bầu hậu Thần, hậu Phật qua một số tấm bia ở một làng quê Thái Bình (TBHNH 2003)
33. Thơ LÊ THÁI TÔNG (1422 - 1442) ở hang Thẩm Ké Sơn La (TBHNH 2003)
34. Bia MAI TỘC GIA PHẢ một dòng họ khoa bảng đất Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (TBHNH 2003)
35. Bài ký chùa Diên Hựu (TBHNH 2003)
36. THÀNH TÂY - trăm năm bia đá (TBHNH 2003)
37. Phát hiện chữ KIÊNG HÚY trên bia (TBHNH 2003)
38. Hai bài thơ Nôm khắc trên bia tại làng Miên Quận công, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang (TBHNH 2003)
39. Sơ bộ khảo sát sách Hán Nôm tại thành phố Huế (TBHNH 2003)
40. Về di sản Hán Nôm của người SÁN DÌU ở Bắc Giang (TBHNH 2003)
41. Chữ Nôm địa phương qua một văn bản thơ Quốc âm của Nguyễn Công Trứ (TBHNH 2003)
42. Bàn thêm về chủ nhân của chữ húy “CẢO” (TBHNH 2003)
43. Đào Công Chính với BẮC SỨ THI TẬP (TBHNH 2003)
44. Một áng văn bia sáng giá của “ÔNG NGHÈ” triều Lê (TBHNH 2003)
45. Về bộ hồ sơ bầu Lý trưởng xã Đoan Xá phủ Kiến Thụy Hải Phòng năm 1875 (TBHNH 2003)
46. Về một nhân vật của dòng họ Nguyễn Hữu làng ĐĂM (TBHNH 2003)
47. Bài văn cấp sắc trong lễ cấp SẮC THEN của người Tày (TBHNH 2003)
48. Chuông CHÙA DIỀM xã Viêm Xá Bắc Ninh đúc năm Phúc Thái 7 (1649) (TBHNH 2003)
49. Có thêm hai tấm bia đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội được khắc lại vào năm 1863 (TBHNH 2003)
50. Bài văn bia cổ có nội dung bảo vệ núi đá vôi ở khu di tích ĐINH - LÊ (TBHNH 2003)
51. Sách “CỔ MẶC DANH CÔNG TRUYỀN KÝ” và tấm bia đá thời Trần ở xã Hương Mạc... (TBHNH 2003)
52. Về cách ghi phụ âm đầu /S/ trong tiếng Việt cổ qua chữ Nôm trong CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA (TBHNH 2003)
53. Về quê hương nghề chăn tằm (TBHNH 2003)
54.Thơ chữ Hán của Nguyễn Danh Thế (TBHNH 2003)
55.Cuốn gia phả họ VŨ ở Đường Xuyên - Hà Tây (TBHNH 2003)
56. Giới thiệu hai đạo sắc phong đời Cảnh Hưng (TBHNH 2003)
57. Mấy bài thơ chữ Hán của Nho sĩ nước ta đề ở ĐỘNG KÍNH CHỦ (TBHNH 2003)
58. Tư tưởng Nho gia và kinh tế thị trường (TBHNH 2003)
59. Dòng họ Phan Huy Sài Sơn và những tập thơ đi sứ (TBHNH 2003)
60. Tìm hiểu việc nghiên cứu gia phả ở Trung Quốc trong những năm gần đây (TBHNH 2003)
61. Về cuốn sách thuốc ở một ngôi chùa tỉnh Hà Tây (TBHNH 2003)
62. Gia phả họ Lê ở làng Bồ Đề (TBHNH 2003)
63. Câu đối ở chùa Từ Hiếu (TBHNH 2003)
64. Khảo cứu đoạn văn ghi về BẢO THÁP SÙNG THIỆN DIÊN LINH (TBHNH 2003)
65. Về nhà Nho - học giả Hồ Phi Huyền (1879-1945) - (TBHNH 2003)
66. Khảo sát di sản Hán Nôm tại nhà thờ họ Lê Văn làng Mỹ Xuyên (TBHNH 2003)
67. Công trình sưu tầm sắc phong của vua triều Nguyễn tại vùng đất Khánh Hòa (TBHNH 2003)
68. Văn bản ĐÔNG AN HUYỆN ĐĂNG KHOA LỤC (TBHNH 2003)
69. Tư liệu Hán Nôm tại hai ngôi chùa thời Trần ở Hà Giang (TBHNH 2003)
70. Về tấm bia Kiến Gia thời Lý ở Ninh Bình (TBHNH 2003)
71. Ngữ âm Huế và sự truyền bản Truyện Kiều (TBHNH 2003)
72. Điều ước lập nghĩa thương ở xã Đề Kiều (TBHNH 2003)
73. Các thông tin trên bia và sách phả ở làng Trung Tự cũ về một thầy giáo được phong Phúc thần Đại vương (TBHNH 2003)
74. Vài nét về chữ Nôm Tày dị thể (TBHNH 2003)
75. Câu đối Hán Nôm ở di tích lịch sử văn hóa Hà Nội - những vấn đề đặt ra (TBHNH 2003)
76. Về những bài thơ tự dịch của Hy Thành Trai (TBHNH 2003)
77. Một số thông tin về tình hình ruộng đất ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) qua hai tư liệu chữ Hán... (TBHNH 2003)
78. Phát hiện hệ thống 7 tấm bia Đình - Làng Thái Giao (TBHNH 2003)
79.Bảo ấn của một Thái hoàng Thái hậu thời Nguyễn (TBHNH 2003)
80. Khánh đá chùa Điều-một di vật cổ thư quý (TBHNH 2003)
81. Về đôi câu đối có chữ húy thời Lê tại đền thờ xã Kiêu Kỵ (TBHNH 2003)
82. Giới thiệu bản Ngọc phả của xã Tiêu Xá, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (TBHNH 2003)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: