Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm >> TCHN từ 2006 về sau >> Tổng mục lục tiếng Anh
A Reprinted Version of Toàn Việt thi lục in China - HÀ MINH (No.4 (77) 2006; 74-77)
A Stele in Box Form Dated to Lê Thánh Tông's Dynasty of Thái Bảo Bình Lạc hầu Trịnh Duy Hiếu - NGUYỄN VĂN THÀNH (No.3 (76) 2006; 75-79)
A Study on the Phonetically Transcribing Nom Characters "một" and "ấy" - NGUYỄN QUANG HỒNG (No.3 (76) 2006; 33-382)
Bút Tháp Pagoda (Thuận Thành-Bắc Ninh) Via Han-Nom Materials - NGUYỄN QUANG HÀ (No.4 (77) 2006; 57-67)
Charity and Justice (Nhân nghĩa), from Metaphysical Inspiration (hứng vị siêu hình) in Dịch truyện to the leading Strategic Thought Over the Ngô by Nguyễn Trãi - THẠCH GIANG (No.1 (74) 2006; 9-13)
Commentary on the Word "mấy" and "ốc" - NGUYỄN QUANG HỒNG (No.1(74) 2006; 21-27)
Contribution to the Transcription of a Word in Quốc âm thi tập by Nguyễn Trãi - PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI (No.3 (76)- 2006; 39-43)
Culture of the Ethnic Group Mông-Dao in Lao Cai Reflected via the Meaning of Administrative Place Names in Han Origin- NGUYỄN VĂN HIỆU (No.2 (75) 2006; 58-63)
Discussion on Việt Nam Hán Nôm văn hiến mục lục đề yếu - LƯU NGỌC QUÂN (No.2 (75) 2006; 64-79)
Eulogy of the Chamber Vocal Music Founder (tổ sư ca trù) in Nghệ An - NGUYỄN NGHĨA NGUYÊN (No.3 (76) 2006; 33-382)
Factors that Promoted the Advancement of Classical Chinese and Sino-Vietnamese Cultural Exchanges at their Starting Point - VŨ THẾ KHÔI (No.3 (76) 2006; 58-64)
In Research for th Old Pronunciation of Two Characters "lơ thơ" - TRẦN TRỌNG DƯƠNG (No.3 (76) 2006; 44-53)
Living Energy Theory of Traditional Medicine - ĐẶNG QUỐC KHÁNH (No.4 (77) 2006; 68-73)
More Contributions to the Understanding of Some Words in Ỷ Lan Story - TRƯƠNG ĐỨC QUẢ (No.1 (74) 2006; 63-68)
Nam Kinh Bắc Kinh truyện - A Work will be Ađed to the Treasure of Nôm Stories in Vietnam-NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU (No.2 (75) 2006; 80-83)
Nguyễn Du and Văn tế thập loại chúng sinh in the Interrelation of Buđhist Culture - PHẠM TUẤN (No.2 (75) 2006; 50-57)
Ngô gia văn phái, an Imge of Vietnam Medieval Literature - TRẦN THỊ BĂNG THANH (No.3 (76) 2006; 3-12)
Nom Scripr and Lts Contribution to Ancient Literature in Vietnam - NGUYỄN KHẮC KHAM (No.4 (77) 2006; 3-21)
On a Stamp Dated to the Mạc - NGUYỄN CÔNG VIỆT (No.3 (76) 2006; 54-57)
On the Preface Self-Written in Tĩnh Phố thi tập by Miên Trinh - NGUYỄN ĐÌNH PHỨC (No.2 (75) 2006; 45-49)
On the Three Ancient Poems Engraved on the Cliff of Hang Pagoda - NGUYỄN ĐÌNH HƯNG (No.1 (74) 2006; 76-78)
On the Word "hiểu" in the Title of the Poem Tiêu tự hiểu chung by Mạc Thiên Tích - TRƯƠNG MINH ĐẠT (No.3 (76) 2006; 65-69)
Recluse - Poet Chu Doãn Trí - LẠI VĂN HÙNG (No.4 (77) 2006; 41-56)
Reflections on Nom Prose in Stele Inscrptions - NGUYỄN THỊ HƯỜNG (No.1 (74) 2006; 52-62)
Some Remarks on Cao Bá Đạt is Writing and the Text Entitled Collection of Poems by Cao Bá Đạt - VƯƠNG THỊ HƯỜNG (No.3 (76) 2006; 13-22)
Some Remarks on the Book Entitled Các vị đại khoa tỉnh Bắc Ninh - ĐỒNG HÀ (No.3 (76) 2006; 66-75)
Some Remarks on the Nôm Text Lục Vân Tiên truyện - NGUYỄN QUẢNG TUÂN (No.1(74) 2006; 14-20)
Some Thoughts on Publishing Han-Nom Texts - TRỊNH KHẮC MẠNH (No.2 (75) 2006; 3-9)
Some Words on the Collection, Translation, Introduction and Study of Hán Poetry by Nguyễn Du - NGUYỄN THỊ NƯƠNG (No.1 (74) 2006; 69-75)
Some Words on the Happiness Deity in Quan Nhân Hamlet - HOÀNG MAI HƯƠNG (No.1 (74) 2006; 79-82)
Steal Meaning - A Poem in Classical Chinese by Nguyễn Du - DƯƠNG VĂN KHOA (No.3 (76) 2006; 80-82)
Study on Some Nom Scripts Written not Following the Normal Way - NGUYỄN TÁ NHÍ (No.4 (77) 2006; 22-32)
Ten Poems Entitled Hà Tiên thập vịnh Written by Dư Tích Thuần - CAO TỰ THANH (No.2 (75) 2006; 34-39)
Texts of Village Regulation Written in Korean Hán Characters in the Medieval Modem Time - PHẠM THỊ THÙY VINH (No.2 (75) 2006; 10-22
The Characteristics of Words' Meaning of Classical Chinese Origined from Japan - CHU NGỌC CÔN, KHÚC QUYÊN (No.4 (77) 2006; 33-40)
The Image "hồng hoang" and the Satirical Style in a Classical Chinese Poem by Nguyễn Khuyến - TRẦN THỊ HOA LÊ (No.3 (76) 2006; 23-27)
The Poem NAM QUỐC SƠN HÀ is the first Declaration of Vietnam - LÊ VĂN QUÁN (No.1 (74) 2006; 3- 8)
The Real Issue on False Date in Vietnamese Stele Inscriptions - NGUYỄN VĂN NGUYÊN (No.1 (74) 2006; 28-34)
Tricks of Creating False Data in Vietnamese Stele Inscription - NGUYỄN VĂN NGUYÊN (No.2 (75) 2006; 23-33)
Vũ Phạm Hàm and the Tập Đường thuật hoài - NGUYỄN ĐỨC TOÀN (No.1 (74) 2006; 35-51)
Why is There Two Stele Inscription Essays in the Grave of Lê Quýnh? NGUYỄN DUY HỢP, NGUYỄN XUÂN SÁU (No.4 (77) 2006; 78-83)
Words in Poems by Phạm Đình Hổ - TRẦN THỊ KIM ANH (No.2 (75) 2006; 40-44)
Đôi nét về việc sử dụng điển cố trong TRUYỆN THƠ NÔM TÀY - NÙNG - NGUYỄN MINH TUÂN (No.1 (74) 2006; 48-51)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: