Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Văn Mức
66. Đình Đại Từ nơi thờ đức thánh Bảo Ninh vương (TBHNH 2012)
Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Đình Tích
48. Về cuốn gia phả dòng học Nguyễn Đình ở Dục Nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội (TBHNH 2011)
Nguyễn Ngọc Nhuận
39. Quốc triều chiếu lệnh thiện chính và những vấn đề điển chế - luật pháp dưới thời Lê - Trịnh (1533 - 1788) (TBHNH 2010)
Nguyễn Ngọc Nhuận
67. Chùa Yên Phú trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và một số vấn đề về Phật giáo Việt Nam (TBHNH 2009)
Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Văn Lãng
67. Bài văn tế Mai Anh Tuấn của Thượng thư kinh lược Bắc Kỳ Nguyễn Đăng Giai (TBHN 2008)
Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Thị Thảo
63. Sĩ hoạn châm quy một văn bản liên quan đến điển chế thời Lê sơ
Nguyễn Ngọc Nhuận
56. Trương Đăng Quế và tập thơ Quảng Khê
Nguyễn Ngọc Nhuận
29. Nghiêm Bá Đĩnh và bài Kim thanh ngọc chấn phú (TBHNH1995)
Nguyễn Ngọc Nhuận
31. Nguyễn Hành và Tập quan Đông Hải (TBHNH 1996)
43. Lạng trình kỷ thực và một số vấn đề văn bản (TBHNH 1997)
42 . Ba bài ký trong một tác phẩm của Nguyễn Hành (1771-1824) (TBHNH 1998)
57. Quốc triều Hồng Đức niên gian chủ cung thể thức - một văn bản hướng dẫn cách thức làm đơn từ dưới thời Lê (TBHNH 2005)
47. Lương Nhữ Hộc một tác gia trong TOÀN VIỆT THI LỤC (TBHNH 2004)
55.Cuốn gia phả họ VŨ ở Đường Xuyên - Hà Tây (TBHNH 2003)
43. Hai bài văn thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền (1235-1255) tại Dương A, Nam Định (TBHNH 2000)
51.Về hai cuốn gia phả của dòng họ Phan Huy trên đất Sài Sơn, Hà Tây (TBHNH 2002)
51.Mối quan hệ giữa Nguyễn Hành (1771-1824) với Nguyễn Du (1766-1820) qua một số bài thơ văn (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: