Hoàng Thị Ngọ
64. Nguyễn Đình Hội và các bài diễn ca Nôm về dòng họ Nguyễn Nhị Khê (TBHNH 2012)
Hoàng Thị Ngọ
46. Một chứng tích về thời kỳ xuất hiện của thể thơ lục bát (TBHNH 2011)
Hoàng Thị Ngọ
65. Cao Xuân Dục - tác gia Hán Nôm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (TBHNH 2009)
Hoàng Thị Ngọ
64. Vài suy nghĩ về văn bản của Thiền Tông Vạn Hạnh (TBHN 2008)
Hoàng Thị Ngọ
59. Nhị độ mai tinh tuyển - một bản dịch có giá trị
Hoàng Thị Ngọ
54. Phạm Văn Thụ - Một tác gia Hán Nôm cuối TK XIX- đầu TK XX.
Hoàng Thị Ngọ
28. Vài nét xung quanh hiện tượng ghi âm bằng hai mã chữ trong bản giải âm "Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh" (TBHNH1995)
40. Một cách hiểu về khái niệm chữ đơn, chữ kép trong bài tựa cuốn Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa (TBHNH 1997)
38. Dấu tích của các tổ hợp phụ âm đầu KB KM KĐ KN qua cách ghi chữ Nôm cổ (TBHNH 1998)
54. Đặng Minh Khiêm và tập thơ Thoát Hiên vịnh sử thi tập (TBHNH 2005)
52. Về cách ghi phụ âm đầu /S/ trong tiếng Việt cổ qua chữ Nôm trong CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA (TBHNH 2003)
41. Suy nghĩ thêm về tác giả và thời điểm xuất hiện của tác phẩm “CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA” (TBHNH 2000)
48.Về bản chép tay vẫn gọi là bản B QUỐC ÂM THI TẬP (TBHNH 2002)
48. Điểm qua về tình hình từ cổ trong cuốn từ điển CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: