Chu Xuân Giao -Phan Lan Hương
"Ngọc Quýnh Hoa" hay "Ngọc Kinh Hoa": về cách đọc và hiểu một câu trong bài thơ tiên của Chúa Liễu (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 47-62)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Nguyễn Tô Lan (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Vô cùng thương tiếc TS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
Nguyễn Đăng Na
Ai đưa ra thi luật Đề, Thực, Luận, Kết trong thơ Đường Việt Nam ? (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.3 -9)
Nguyễn Thị Lâm
Ai là tác giả Chỉ nam phẩm vựng ? (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (119) 2013; tr. 40-48)
Nguyễn Đình Hưng
Ba bài thơ cổ khắc trên vách đá chùa Hang (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.76-78)
Phạm Đức Mạnh - Nguyễn Chiến Thắng
Bia chí - Nguồn sử liệu quý cần gìn giữ ở Lăng Ông Biên Hòa (Đồng Nai) (Tạp chí Hán Nôm, số 6 (121), tr.51-57)
Nguyễn Đức Toàn - Nguyễn Ngọc Nhuận
Bia chùa Hồng Phúc với địa danh Đông Bộ Đầu (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 67-77)
Nguyễn Hữu Mùi
Bia ma nhai mang niên đại Lê sơ ở khu di tích Tây Thiên - Tam đảo - Vĩnh Phúc (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.60 - 63)
P.V
Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Trần Tiến Khôi (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr.83)
P.V.
Bảo vệ luận án tiến sĩ ... Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (77) 2006; Tr. (bìa cuối)
Thích Hoằng Trí
Bước đầu khảo cứu tác phẩm Hàm Long sơn chí (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.34 -46)
Bùi Bá Quân
Bước đầu khảo sát tác phẩm Luận ngữ giải Quốc âm nghĩa tăng bổ đại toàn bị chỉ (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.53 - 58)
NGUYỄN THỊ HIỀN
Bước đầu nghiên cứu văn bản Hoàng Việt văn tuyển của Bùi Huy Bích
Nguyễn Quốc Khánh
Bước đầu tìm hiểu quá trình Kinh Dịch du nhập vào Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (90)2008; Tr.33-37)
Nguyễn Hoàng Thân
Bước đầu tìm hiểu tâm trạng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (80) 2007; Tr. 27-31)
Phạm Văn Thắm
Bước đầu tìm hiểu văn bản Quốc triều thể lệ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (83) 2007)
Nguyễn Hoàng Thân
Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực cung đình triều Tự Đức qua tư liệu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 13-23)
Lã Minh Hằng
Bước đầu tìm hiểu việc nhuận sắc Đại Nam quốc sử diễn ca (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79) Tr.33-43)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: