Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm >> TCHN từ 2006 về sau >> Tổng mục lục tiếng Việt
Chu Xuân Giao -Phan Lan Hương
"Ngọc Quýnh Hoa" hay "Ngọc Kinh Hoa": về cách đọc và hiểu một câu trong bài thơ tiên của Chúa Liễu (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 47-62)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Nguyễn Tô Lan (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Vô cùng thương tiếc TS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
Nguyễn Đăng Na
Ai đưa ra thi luật Đề, Thực, Luận, Kết trong thơ Đường Việt Nam ? (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.3 -9)
Nguyễn Thị Lâm
Ai là tác giả Chỉ nam phẩm vựng ? (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (119) 2013; tr. 40-48)
Nguyễn Đình Hưng
Ba bài thơ cổ khắc trên vách đá chùa Hang (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.76-78)
Phạm Đức Mạnh - Nguyễn Chiến Thắng
Bia chí - Nguồn sử liệu quý cần gìn giữ ở Lăng Ông Biên Hòa (Đồng Nai) (Tạp chí Hán Nôm, số 6 (121), tr.51-57)
Nguyễn Đức Toàn - Nguyễn Ngọc Nhuận
Bia chùa Hồng Phúc với địa danh Đông Bộ Đầu (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 67-77)
Nguyễn Hữu Mùi
Bia ma nhai mang niên đại Lê sơ ở khu di tích Tây Thiên - Tam đảo - Vĩnh Phúc (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.60 - 63)
P.V
Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Trần Tiến Khôi (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr.83)
P.V.
Bảo vệ luận án tiến sĩ ... Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (77) 2006; Tr. (bìa cuối)
Thích Hoằng Trí
Bước đầu khảo cứu tác phẩm Hàm Long sơn chí (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (117) 2013 (tr.34 -46)
Bùi Bá Quân
Bước đầu khảo sát tác phẩm Luận ngữ giải Quốc âm nghĩa tăng bổ đại toàn bị chỉ (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.53 - 58)
NGUYỄN THỊ HIỀN
Bước đầu nghiên cứu văn bản Hoàng Việt văn tuyển của Bùi Huy Bích
Nguyễn Quốc Khánh
Bước đầu tìm hiểu quá trình Kinh Dịch du nhập vào Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (90)2008; Tr.33-37)
Nguyễn Hoàng Thân
Bước đầu tìm hiểu tâm trạng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (80) 2007; Tr. 27-31)
Phạm Văn Thắm
Bước đầu tìm hiểu văn bản Quốc triều thể lệ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (83) 2007)
Nguyễn Hoàng Thân
Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực cung đình triều Tự Đức qua tư liệu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 13-23)
Lã Minh Hằng
Bước đầu tìm hiểu việc nhuận sắc Đại Nam quốc sử diễn ca (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79) Tr.33-43)
Đào Phương Chi
Bước đầu tìm hiểu về cải lương hương tục thí điểm ở Bắc kỳ qua một số văn bản tục lệ bằng chữ Nôm (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.58 - 71)
Phạm Hoàng Giang
Bước đầu tìm hiểu về thể thức hoán dụ trong truyện thơ Nôm Tày - Nùng (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 44-47)
Nguyễn Phúc Anh
Bối cảnh tri thức và sự hình thành hóa nguyên luận của Lê Văn Ngữ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(100) 2010; Tr.27-44)
Nguyễn Văn Hải
Bốn văn bia thời Trần còn lại tại Thanh Hóa (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(88) 2008; Tr.79-82)
Nguyễn Minh Tường
Bồng Châu thi văn tập của Bảng nhãn Vũ Duy Thanh - Một tác phẩm giá trị trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XIX(Tạp chí Hán Nôm, số 6 (121), tr.29-42)
Chu Xuân Giao
Bổ túc tư liệu về thời điểm xuất hiện của phủ Tây Hồ: Bàn về tính xác thực của sắc phong mang niên đại 1887 và hiệu chỉnh nội dung của nó (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(103) 2010; Tr. 63-74)
Nguyễn Tá Nhí
Bài Phú mộc đạc của Tú tài Nguyễn Địch (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.3-73-77)
Nguyễn Minh Tường - Đỗ Lan Phương
Bài Văn tế Phạm Đình Trọng của Tiến sĩ Trần Danh Lâm (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(100) 2010; Tr. 51-57).
Nguyễn Đăng Na
Bài kệ của Trưởng lão Mãn Giác (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (107) 2011, Tr.28 - 36)
Hồng Phi - Hương Nao
Bài thơ đề núi Chiếu Bạch chép trong các sách là của Lê Thánh Tông hay của Lê Tương Dực (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (81) 2007; Tr. 67-70)
Dương Văn Khoa
Bài thơ đền Trấn Võ của Tùng Thiện Vương (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (90)2008; Tr.67-69)
Lê Văn Quán
Bài thơ NAM QUỐC SƠN HÀ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam ta (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (74) 2006; Tr.3-8)
DƯƠNG VĂN KHOA
Bài thơ chữ Hán thời nhà Trần Thần Đầu cảng khẩu hiểu bạc
Đinh Khắc Thuân
Bài thơ khắc đá của vua Lê Lợi ở vùng núi tỉnh Cao Bằng (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (110) 2012 (tr.46 - 49)
Duy Phi
Bài thơ mới tìm được của Việp công Hoàng Ngũ Phúc (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(99) 2010; Tr. 78-79)
Phạm Văn Ánh
Bài tựa Cổ duệ từ của Miên Thẩm (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(100) 2010; Tr. 65-73)
Hoàng Thị Thanh Bình
Bài văn bia về hành trạng nhà khoa bảng Lê Bật Tứ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (106) 2011, Tr.60 - 72)
Nguyễn Tá Nhí
Bài văn chúc mừng trong lễ Diên thọ của Bồi tụng Nhữ Tiến Hiền (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (111) 2012 (tr.72 - 75)
Nguyễn Thanh Tùng
Bài văn sách đỗ Giải nguyên của Nguyễn Công Trứ (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (90)2008; Tr.70-80)
NGUYỄN KIM MĂNG
Bàn thêm về địa danh Hoa Lư xưa
HÀ MINH
Bàn tiếp về phạm vi nội dung và quy mô kết cấu bộ Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn
Lê Văn Quán
Bàn về "mệnh" và triết lý "mệnh" trong Truyện Kiều (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (94) 2009; Tr. 3-10)
Lê Văn Quán
Bàn về bói Kiều (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (106) 2011, Tr.3 - 12)
Nguyễn Văn Hải
Bức "minh tinh" ghi về một vị Quận công đặt trong ngôi mộ cổ ở thị trấn Vạn Hà huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.72-76)
Nguyễn Thị Dương
Bùi Thúc Trinh và những tác phẩm y học (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (83) 2007)
Hồng Phi - Hương Nao
Bút tích của Tiến sĩ Ngô Phúc Lâm (1722-1784) ở danh thắng Dục Thúy sơn (Ninh Bình) (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (83) 2007)
Bùi Văn Chất
Chiếc đĩa với những câu cách ngôn cổ (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (78) 2006; Tr.80-82)
Nguyễn Thanh Tùng
Chu Dịch giải nghĩa diễn ca trong tiến trình diễn Nôm Kinh Dịch thời trung đại (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (112) 2012 (tr.28 - 47)
Nguyễn Ngọc Long
Chuyển dịch đại từ nhân xưng ngôi thứ hai Hán Việt (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 52 - 58)
Nguyễn Văn Chiến
Châm thư Đền Mây linh tích của tướng quân Phạm Bạch Hổ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.3-14)79
Đào Thái Tôn
Chữ "Đạo" trong sách Lão Tử qua lời giảng của Giáo sư Cao Xuân Huy (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (109) 2011, Tr.32-36)
Việt Anh
Chữ Hán - Nôm trong giao lưu văn hóa Việt - Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (86) 2008; Tr.55-62)
Hoàng Hựu
Chữ Nôm Tày trong văn khế ruộng đất ở Lạng Sơn (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (104) 2011, Tr.63-65)
Nguyễn Khắc Kham
Chữ Nôm và cống hiến với văn học cổ Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (77) 2006; Tr.3-21)
Nhiếp Tân
Chữ hội âm chính phụ trong bản Giải âm truyền kỳ mạn lục (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (111) 2012 (tr.51 - 62)
Đặng Văn Lộc
Chữa bệnh tiểu đường trong sách Y học nhập môn (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (83) 2007)
Nguyễn Quang Hà
Chùa Bút Tháp (Thuận Thành - Bắc Ninh) qua tư liệu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (77) 2006; Tr57-67)
Vương Thị Hường
Chùa Xiển Pháp - Ngôi chùa và những cuốn sách kinh Phật (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (120); tr. 62-67)
Nguyễn Minh Tường
Cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Đại Việt Lê Quý Đôn và sứ thần Hàn Quốc Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung tại Bắc Kinh năm 1760 (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 3 - 17)
Nguyễn Đức Nhuệ
Cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Việt Nam Lưu Đình Chất và sứ thần Triều Tiên Lý Đẩu Phong đầu thế kỷ XVII (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 20-23)
TRỊNH NGỌC ÁNH
Cơ sở ngôn ngữ của ngữ lục Thiền tông Việt Nam thời Lý - Trần
Nguyễn Công Việt
Cải cách văn phòng của Hoàng đế thời Nguyễn sơ – nhìn từ góc độ ấn chương hành chính (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.46-51)
Thích Phước Đạt
Cảm hứng bản thể giải thoát và cảm hứng cõi thiên nhiên Phật nhiệm mầu trong tác phẩm thi ca Hán Nôm của Thiền phái Trúc lâm đời Trần (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.3-14)
Thích Phước Đạt
Cảm hứng nhân văn - Thế sự và cảm hứng quê hương đất nước - Quê hương thiền tông trong tác phẩm Hán Nôm của thiền phái Trúc lâm đời Trần (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(96) 2009; Tr. 3-19)
Trần Thị Băng Thanh
Cảm nghĩ về thơ Trần Nhân Tông (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.3-14)
TRẦN THỊ BĂNG THANH
Cảm quan về biển - Lời đồng vọng ngàn xưa
Ngô Thế Long - Ngô Thế Lân
Cấp bậc trong sắc phong và gia phả chép thời Lê Trung hưng (Theo Lịch triều hiến chương loại chí) (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (108) 2011, Tr.60 - 69)
NGUYỄN CÔNG VIỆT
Cấp hành chính châu, tổng, động, xã, vùng thượng du Bắc bộ từ góc nhìn ấn chương hành chính
Nguyễn Ngọc Nhuận
Cố đô Hoa Lư - Một trung tâm Phật giáo thế kỷ X - XI ở nước ta (Tạp chí Hán Nôm, Số 5(102) 2010; Tr.49-55)
Phạm Văn Ánh
Cổ điệu ngâm từ không phải là một từ tập của Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (83) 2007)
Trần Phước Thuận
Các hình thức chữa bệnh và vai trò của y học cổ truyền trong đời sống các dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng trước năm 1945. (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (83) 2007)
Nguyễn Minh Tuân
Các yếu tố đạo giáo trong một số truyện thơ Nôm Tày - Nùng (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 48 - 51)
Phạm Văn Khoái
Cách gọi “Việt âm” trong phức thể danh xưng Việt âm thi tập từ góc nhìn của ngữ văn học chữ Hán Việt Nam trung đại (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (120); tr. 26-35)
Đỗ Thị Bích Tuyển
Cách gọi tên người bằng từ thuần Việt trên văn bia vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 39-49)
Nguyễn Tiến Đoàn - Nguyễn Thanh
Câu đối của Nguyễn Thượng Hiền (Tạp chí Hán Nôm, Số 3(100) 2010; Tr. 58-64)
Hà Minh
Có bản sao Toàn Việt thi lục ở Trung Quốc (Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (77) 2006; Tr. 74-77)
Phạm Văn Ánh
Có hay không yếu tố nữ trong bài từ điệu Nguyễn lang quy của Khuông Việt đại sư (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(98) 2010; Tr. 60 - 67)
Trần Thị Kim Anh
Công dư tiệp ký vấn đề tác giả và văn bản tác phẩm (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (83) 2007)
Trịnh Khắc Mạnh
Công tác sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở nước ngoài của Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian gần đây (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.71-78)
Trần Xuân Phương - Phạm Hương Lan
DANH MỤC TÁC GIẢ, BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HÁN NÔM NĂM 2006
Phạm Văn Khoái
Danh mục thi văn phẩm của các tác gia lịch đại trong mục Văn uyển phần chữ Nho Nam phong tạp chí (Tạp chí Hán Nôm; Số 4 (94) 2009; Tr.58-63)
Nguyễn Công Lý
Danh nhân Nguyễn Trãi: sự hội tụ những tinh hoa của văn hóa Thăng Long thời Lý - Trần (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (104) 2011, Tr.3-16)
Phan Đăng Thuận
Di sản Hán Nôm của dòng họ Phan Mạc
Nguyễn Đình Hưng
Di sản văn hóa Hán Nôm mới phát hiện ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (80) 2007; Tr. 40-42)
Trịnh Xuân Tiến
Di tích Thăng Long qua thơ chúa Trịnh (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (89)2008; Tr.32-37)
Nguyễn Tuấn Cường
Diên cách Chu Tử học tại Việt Nam: từ Tứ thư chương cú tập chú đến Tứ thư ước giải (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.3 - 21)
Phạm Đức Duật
Dòng họ Nguyễn Phúc ở An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình qua những chứng tích để lại (Tạp chí Hán Nôm, số 2 (111) 2012 (tr.63 - 68)
Vũ Thế Khôi
Dòng họ Tiến sĩ Vũ Tông Phan với văn hóa-giáo dục làng Mậu Hòa, Từ Liêm, Hà Nội
Trần Trọng Dương
Giải mã những câu thơ 6 chữ trong Quốc âm thi tập từ ngả đường ngữ âm học lịch sử (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.3 - 16)
Hồng Phi - La Đức Mậu
Giới thiệu Đông Sơn huyện Thiều Thốn từ bi (Tạp chí Hán Nôm, Số 2(93) 2009; Tr. 79 - 83)
Trần Tiến Khôi
Giới thiệu Lời tựa và Lời bạt của Luận ngữ tinh hoa (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (110) 2012 (tr.50 - 53)
Lê Quang Trường
Giới thiệu bài Tựa tập Gia Định tam gia thi và diện mạo bản khắc tập thơ (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (106) 2011, Tr.73 - 82)
Phạm Minh Đức
Giới thiệu bài văn chuông của Lê Quý Đôn ở chùa Phúc Khánh (Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (78) 2006; Tr.74-79)
Nguyễn Thị Dương
Giới thiệu khái quát về mảng thư tịch y dược Hán Nôm Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 1(92) 2009; Tr. 29 - 40)
Nguyễn Văn Hoài - Nguyễn Đông Triều
Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở đình Châu Phú (Châu Đốc - An Giang) (Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (79); Tr.73-76)
Nguyễn Văn Chiến
Giới thiệu một vài tác phẩm Nôm tiêu biểu trên đồ gốm sứ Bát Tràng từ thế kỷ XIV - XIX (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.68 - 74)
NGÔ THẾ LONG- NGÔ THẾ LÂN
Giới thiệu sưu tập văn kiện bang giao thời Tây Sơn (1789 - 1802)
Nguyễn Xuân Diện
Giới thiệu sách
Trần Nghĩa
Giới thiệu thêm một số sách Hán Nôm Việt Nam đang tàng trữ tại Tokyo (Tạp chí Hán Nôm; Số 6 (85) 2007; Tr. 28 - 36)
NGUYỄN NGỌC ANH
Giới thiệu tác giả, tác phẩm Hạc Phong toàn tập của Đốc học Nguyễn Uông
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: