Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Tác giả >> C >> Hoàng Hồng Cẩm
Hoàng Hồng Cẩm
8. Về hai bài thơ Nôm mang phong cách hát ca trù (TBHN 2008)
Hoàng Hồng Cẩm
8. Vũ Đình Nguyệt Viên ký sự - Một thiên ký sự chữ Hán thời kỳ cận đại đáng chú ý
Hoàng Hồng Cẩm
4. "Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú", một tác phẩm văn xuôi Nôm thế kỷ XVII (TBHNH1995)
Hoàng Hồng Cẩm
6. Truyện nàng Túy Tiêu - bản dịch Nôm của Nguyễn Thế Nghi (TBHNH 1996)
7. Nghiệp oan nàng họ Đào, bản dịch Nôm của Nguyễn Thế Nghi. (TBHNH 1997)
6. Về một ngôi chùa cổ ven đô (TBHNH 2004)
7. Về tấm bia đá của làng Hoàng Lao (TBHNH 2000)
6.Về những tấm bia còn lại ở thành phố VINH, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An (TBHNH 2002)
8. Thêm một niên đại mới cho chữ ĐỀ (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: