Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Tác giả >> C >> Phan Văn Các
Phan Văn Các
9. Đôi nét phác thảo lịch sử hình thành, di sản tinh thần và xu thế phát triển tương lai của nền Hán học châu Âu (TBHNH 2011)
Phan Văn Các
10. Thư Trì thi tập, tập thơ đặc sắc của Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm (TBHNH 2009)
Phan Văn Các
7. Những cống hiến đáng quý của Tiễn sĩ Nho học Võ Khắc Triển cho văn học nước nhà (TBHN 2008)
Phan Văn Các
7. Một số ý kiến về Hán học ở Hoa Kỳ
Phan Văn Các
8. Bài văn sách đình đối của Thám hoa Mai Anh Tuấn (TBHNH 2006)
Phan Văn Các
3. Về tấm bia tại đền thờ Trần Đăng Dinh ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (TBHNH1995)
Phan Văn Các
1. Lời khai mạc (TBHNH 1996)
Phác Can
5. Chữ tục thể (TBHNH 1996)
6. Vài nét về một thế kỷ “Đôn Hoàng học” (TBHNH 1998)
9. Một bài thơ tạp cú đặc sắc (TBHNH 2005)
7. Thiếp Lan Đình (TBHNH 2003)
6. Chữ Hán trong niên hiệu, thụy hiệu và miếu hiệu (TBHNH 2000)
5.Nhân sửa một chữ sai (TBHNH 2002)
7. Về áng văn xuôi đặc sắc của Nguyễn Trung Ngạn (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: