Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Ả anh nàng đê... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)
2 Ả chị lã nương công chúa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)
3 Ả đê công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
4 Ả diễn... công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
5 Ả doanh (ả mỵ nguyệt doanh công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
6 Ả giang đại nương công chúa 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)
7 Ả hằng nga diện sơn ngọc công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
8 Ả lã (ả lã công chúa) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)
9 Ả lã (ả lã phương dung từ nhân công chúa) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã thần tích (AE.a5/67)
10 Ả lã (thánh mẫu ả lã phi nhân hoàng hậu) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
11 Ả lã nàng đê 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)
2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
3. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)
4. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần sắc (AD.a2/41)
5. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)
6. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)
7. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)
8. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)
9. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
10. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
11. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)
12. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)
13. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)
14. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Bất Lạm tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/23)
15. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/24)
16. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)
17. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
12 Ả lã nàng đê lê quí thị thượng đẳng thần 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Đa Lộc tổng các xã thần tích (AE.a11/7)
13 Ả lã nàng lê 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Đa Lộc Điệp thôn thần sắc (AD.a11/3)
14 Ả lã thiên thính quỳnh trân phúc huệ đại vương 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Công tổng các xã thần sắc (AD.a12/3)
2. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)
15 Ả lan nương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)
16 Ả lệ già lê cửa ngòi công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
17 Ả lự công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
18 Ả lự đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
19 Ả lự minh vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
20 Ả lự nàng đê 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hạ Hiệp tổng các xã thôn thần sắc (AD.a10/25)
21 Ả lự nàng lã 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)
22 Ả lự nàng lãnh ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)
23 Ả lự trinh thục công chúa 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)
24 Ả mô công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện các xã thần tích đệ tam sách (AE.a2/76)
25 Ả nam 1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
26 Ả nang phu nhân 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)
27 Ả nanh nga mi công chúa đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)
28 Ả nguyệt nga công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
29 Ả nương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)
30 Ả nương (ả nương trinh tĩnh phu nhân) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)
31 Ả nương (đức vua bà ả nương trinh thục công chúa) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
32 Ả nương (nhập nội công chúa) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Đông Hồ tổng các xã thần tích (AE.a5/19)
33 Ả nương công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
34 Ả nương phu nhân 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)
35 Á nương tôn thần 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)
36 Ả nương viên 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)
37 Ả nương yểu điệu thanh nhàn từ huệ công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)
38 Ả phi nhân quốc mẫu đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)
39 Á quận công chúa 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)
40 Á tây vương thất... châu quí thị ngọc vương công c 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)
41 Á thánh tá quốc... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thần sắc (AD.a4/29)
42 Á thánh vân la... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
43 Ả thuần nương công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
44 Ải cục ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
45 Âm phù tôn thần ... bản thổ đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)
46 An cốc hải khẩu ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
47 Ân công (tế thế lã đông ân đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)
48 An dân phổ hóa đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)
49 An dưỡng ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)
3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)
50 An dương vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)
2. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần sắc (AD.a11/1)
3. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)
51 An duy đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Hà Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/78)
52 An hải thiên thượng đại vương 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng Đông Nhuế xã thần sắc (AD.a5/29)
53 An kiểu anh hùng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
54 An lâm đại đức linh thần 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)
55 An lang ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)
56 An lang thái tử lịch lộ đại thần đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)
57 An nhân thượng sĩ đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)
58 An nương 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
59 An quốc ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/3)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)
4. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
60 An quốc giang khẩu vũ uy đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng Kiều Mộc Thanh Mai tam tổng các xã thần sắc (AD.a10/12)
61 An quốc tuy hưu thượng đẳng hoàng đế 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Đa Giá xã thần tích (AE.a4/2)
62 An tất ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)
63 An tất an định ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)
64 An tĩnh tế thế ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
65 An trì linh lang 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)
66 An trì uy linh lang đại vương 1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
67 An viễn ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
68 Áng na chàng 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
69 Anh ca ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
70 Anh dung (linh ứng tôn thần) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)
71 Anh dũng hiền lương ... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)
72 Anh liệt đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
73 Anh liệt đại vương (lê dị tài) 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)
74 Anh linh ... đại thần 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)
75 Anh linh ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)
3. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Thái Bình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/33)
4. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
76 Anh linh thần kỳ ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)
77 Anh nghị đại vương 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
78 Anh thanh linh ứng đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
79 Anh tông 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/8)
80 Anh tông ... hoàng đế 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)
81 Anh uy trợ thắng hổ lang đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)
82 Anh vũ uy linh ngọ vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
83 Áp nha công chúa 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)
84 Áp quốc ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)
2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
85 Áp quốc bảo dực ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)
86 Ất công 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)
2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)
87 Ất cung long vương ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)
88 Ất lan đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
89 Ất lữ long vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)
2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Lạc Cầu xã Lạc Cầu tử Cầu nhị thôn thần tích (AE.a3/27)
90 Ất sơn thánh vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)
91 Âu cơ (đệ nhất tiên thiên công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)
Tổng: 91
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: