Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Tác giả >> C >> Nguyễn Thị Phương Chi
Nguyễn Thị Phương Chi - Nguyễn Hữu Tâm - Đỗ Danh Huấn
14. Giới thiệu nguồn tư liệu Hán Nôm đang được lưu giữ trong họ Đào, xã Xuân Thụ, Từ Sơn, Bắc Ninh cùng những giá trị lịch sử. (TBHNH 2012)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: